Security & Risk Management AS
Juridisk navn:  Security & Risk Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97759000
Postboks 1302 Markveien 3 Fax:
3105 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 986377654
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
9.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.000 4.000 30.000 4.000 34.000
Resultat: 1.000 1.000 25.000 1.000 29.000
Egenkapital: -10.000 -11.000 -11.000 -37.000 -38.000
Regnskap for  Security & Risk Management AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.000 4.000 30.000 4.000 34.000
Driftskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat 1.000 1.000 25.000 1.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 1.000 25.000 1.000 29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 25.000 1.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 20.000 39.000 39.000 15.000 31.000
Sum eiendeler 20.000 39.000 39.000 15.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -410.000 -411.000 -411.000 -437.000 -438.000
Sum egenkapital -10.000 -11.000 -11.000 -37.000 -38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 50.000 50.000 51.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 39.000 39.000 14.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Andre inntekter 0 0 26.000 0 30.000
Driftsinntekter 4.000 4.000 30.000 4.000 34.000
Varekostnad -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -2.000 0 -3.000
Driftskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat 1.000 1.000 25.000 1.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 25.000 1.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 30.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 39.000 39.000 13.000 1.000
Sum omløpsmidler 20.000 39.000 39.000 15.000 31.000
Sum eiendeler 20.000 39.000 39.000 15.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -410.000 -411.000 -411.000 -437.000 -438.000
Sum egenkapital -10.000 -11.000 -11.000 -37.000 -38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 50.000 50.000 51.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 50.000 50.000 51.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 39.000 39.000 14.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 -11.000 -11.000 -36.000 -38.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.8 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 0.3 0.5
Soliditet -28.2 -28.2 -264.3 -122.6
Resultatgrad 2 2 83.3 2 85.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.5 -4.5 -1.4 -1.8
Total kapitalrentabilitet 5 2.6 64.1 7.1 93.5
Signatur
22.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex