Securitygruppen As
Juridisk navn:  Securitygruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tungavegen 51A Tungavegen 51A Fax:
7047 Trondheim 7047 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 997643372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/11/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.61%
Resultat  
  
-56.76%
Egenkapital  
  
-562.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.000 124.000 444.000 147.000 281.000
Resultat: -116.000 -74.000 217.000 -53.000 0
Egenkapital: -74.000 16.000 77.000 -72.000 -34.000
Regnskap for  Securitygruppen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.000 124.000 444.000 147.000 281.000
Driftskostnader -146.000 -136.000 -227.000 -200.000 -281.000
Driftsresultat -116.000 -12.000 217.000 -53.000 -1.000
Finansinntekter 0 -62.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 -62.000 0 0 0
Resultat før skatt -116.000 -74.000 217.000 -53.000 0
Skattekostnad 27.000 13.000 -50.000 14.000 0
Årsresultat -90.000 -61.000 166.000 -39.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 33.000 67.000 76.000 65.000
Sum omløpsmidler 75.000 89.000 96.000 71.000 147.000
Sum eiendeler 137.000 122.000 163.000 147.000 212.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -84.000 -23.000 -172.000 -134.000
Sum egenkapital -74.000 16.000 77.000 -72.000 -34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 182.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 107.000 87.000 37.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 136.000 123.000 164.000 147.000 211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 124.000 444.000 147.000 280.000
Andre inntekter 0 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 29.000 124.000 444.000 147.000 281.000
Varekostnad -18.000 -16.000 -35.000 -57.000 -116.000
Lønninger -16.000 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -117.000 -189.000 -140.000 -164.000
Driftskostnader -146.000 -136.000 -227.000 -200.000 -281.000
Driftsresultat -116.000 -12.000 217.000 -53.000 -1.000
Finansinntekter 0 -62.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 -62.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 -61.000 166.000 -39.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 59.000 27.000 14.000 64.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000
Sum varige driftsmidler 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 44.000 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 33.000 67.000 76.000 65.000
Varebeholdning 69.000 87.000 94.000 57.000 112.000
Kundefordringer 0 0 0 10.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 2.000 2.000 4.000 34.000
Sum omløpsmidler 75.000 89.000 96.000 71.000 147.000
Sum eiendeler 137.000 122.000 163.000 147.000 212.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -84.000 -23.000 -172.000 -134.000
Sum egenkapital -74.000 16.000 77.000 -72.000 -34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 182.000 209.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 42.000 87.000 37.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 65.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 210.000 107.000 87.000 37.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 136.000 123.000 164.000 147.000 211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -135.000 -18.000 9.000 34.000 111.000
Likviditetsgrad 1 0 0 1 1.9 4.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.4 1.0
Soliditet -54.4 1 4 -49.0 -16.1
Resultatgrad -9.7 48.9 -36.1 -0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.8 6.7 1.1 -3.0 -7.2
Total kapitalrentabilitet -85.3 -60.2 132.3 -36.1 -0.5
Signatur
04.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex