Securityproducts AS
Juridisk navn:  Securityproducts AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40007939
Sørvangsbakken 23 Sørvangsbakken 23 Fax: 61335410
2770 Jaren 2770 Jaren
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 988370762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/8/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Haugen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.08%
Resultat  
  
-2.77%
Egenkapital  
  
23.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.888.000 8.985.000 7.512.000 8.615.000 8.746.000
Resultat: 456.000 469.000 103.000 44.000 -3.000
Egenkapital: 1.780.000 1.437.000 1.059.000 955.000 912.000
Regnskap for  Securityproducts AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.888.000 8.985.000 7.512.000 8.615.000 8.746.000
Driftskostnader -8.436.000 -8.516.000 -7.400.000 -8.563.000 -8.740.000
Driftsresultat 453.000 468.000 111.000 52.000 6.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 2.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -8.000 -11.000 -16.000
Finans 3.000 1.000 -7.000 -9.000 -9.000
Resultat før skatt 456.000 469.000 103.000 44.000 -3.000
Skattekostnad -112.000 -91.000 0 0 0
Årsresultat 344.000 378.000 103.000 44.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 145.000 181.000 211.000 205.000
Sum omløpsmidler 3.196.000 2.686.000 1.911.000 1.840.000 1.955.000
Sum eiendeler 3.333.000 2.831.000 2.092.000 2.051.000 2.160.000
Sum opptjent egenkapital 1.680.000 1.337.000 959.000 855.000 812.000
Sum egenkapital 1.780.000 1.437.000 1.059.000 955.000 912.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 96.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.553.000 1.395.000 1.034.000 999.000 1.249.000
Sum gjeld og egenkapital 3.333.000 2.832.000 2.093.000 2.050.000 2.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.877.000 8.940.000 7.507.000 8.549.000 8.692.000
Andre inntekter 11.000 45.000 5.000 66.000 54.000
Driftsinntekter 8.888.000 8.985.000 7.512.000 8.615.000 8.746.000
Varekostnad -4.892.000 -4.961.000 -4.182.000 -4.919.000 -4.998.000
Lønninger -2.098.000 -2.110.000 -2.081.000 -2.270.000 -2.147.000
Avskrivning -62.000 -57.000 -49.000 -81.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.384.000 -1.388.000 -1.088.000 -1.293.000 -1.528.000
Driftskostnader -8.436.000 -8.516.000 -7.400.000 -8.563.000 -8.740.000
Driftsresultat 453.000 468.000 111.000 52.000 6.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 2.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -8.000 -11.000 -16.000
Finans 3.000 1.000 -7.000 -9.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 344.000 378.000 103.000 44.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 137.000 145.000 181.000 186.000 167.000
Sum varige driftsmidler 137.000 145.000 181.000 186.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 25.000 38.000
Sum anleggsmidler 137.000 145.000 181.000 211.000 205.000
Varebeholdning 627.000 452.000 410.000 549.000 776.000
Kundefordringer 900.000 1.092.000 746.000 784.000 794.000
Andre fordringer 53.000 34.000 25.000 48.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.616.000 1.108.000 730.000 458.000 349.000
Sum omløpsmidler 3.196.000 2.686.000 1.911.000 1.840.000 1.955.000
Sum eiendeler 3.333.000 2.831.000 2.092.000 2.051.000 2.160.000
Sum opptjent egenkapital 1.680.000 1.337.000 959.000 855.000 812.000
Sum egenkapital 1.780.000 1.437.000 1.059.000 955.000 912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 96.000 0
Leverandørgjeld 849.000 720.000 429.000 372.000 737.000
Betalbar skatt 112.000 91.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 268.000 289.000 236.000 344.000 254.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 325.000 295.000 369.000 283.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 1.553.000 1.395.000 1.034.000 999.000 1.249.000
Sum gjeld og egenkapital 3.333.000 2.832.000 2.093.000 2.050.000 2.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.643.000 1.291.000 877.000 841.000 706.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.8 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.5 1.3 1.0
Soliditet 53.4 50.7 50.6 46.6 42.2
Resultatgrad 5.1 5.2 1.5 0.6 0.1
Rentedekningsgrad 4 1 13.9 4.7 0.8
Gjeldsgrad 0.9 1 1 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 13.7 16.7 5.4 2.6 0.6
Signatur
09.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex