Seim Barnehage Sa
Juridisk navn:  Seim Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56351024
Fuglevikvegen 21 Fuglevikvegen 21 Fax:
5912 Seim 5912 Seim
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 994059394
Aksjekapital: 9.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 4/30/2009
Foretakstype: SA
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.76%
Resultat  
  
-31.95%
Egenkapital  
  
19.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.590.000 13.796.000 13.623.000 12.696.000 12.030.000
Resultat: 543.000 798.000 1.366.000 -928.000 15.000
Egenkapital: 3.254.000 2.712.000 1.914.000 548.000 1.476.000
Regnskap for  Seim Barnehage Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.590.000 13.796.000 13.623.000 12.696.000 12.030.000
Driftskostnader -13.800.000 -12.739.000 -11.977.000 -13.248.000 -11.590.000
Driftsresultat 789.000 1.057.000 1.645.000 -551.000 440.000
Finansinntekter 3.000 10.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader -249.000 -269.000 -285.000 -381.000 -429.000
Finans -246.000 -259.000 -280.000 -377.000 -424.000
Resultat før skatt 543.000 798.000 1.366.000 -928.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 543.000 798.000 1.366.000 -928.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.848.000 16.774.000 16.869.000 17.424.000 18.002.000
Sum omløpsmidler 4.888.000 4.571.000 4.171.000 2.960.000 3.631.000
Sum eiendeler 21.736.000 21.345.000 21.040.000 20.384.000 21.633.000
Sum opptjent egenkapital 3.246.000 2.703.000 1.905.000 539.000 1.468.000
Sum egenkapital 3.254.000 2.712.000 1.914.000 548.000 1.476.000
Sum langsiktig gjeld 15.966.000 16.565.000 17.150.000 17.721.000 18.250.000
Sum kortsiktig gjeld 2.517.000 2.067.000 1.977.000 2.115.000 1.906.000
Sum gjeld og egenkapital 21.738.000 21.345.000 21.041.000 20.384.000 21.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.670.000 2.633.000 2.403.000 2.481.000 2.335.000
Andre inntekter 11.920.000 11.163.000 11.220.000 10.216.000 9.695.000
Driftsinntekter 14.590.000 13.796.000 13.623.000 12.696.000 12.030.000
Varekostnad -409.000 -346.000 -286.000 -331.000 -230.000
Lønninger -11.411.000 -10.719.000 -10.036.000 -10.853.000 -9.605.000
Avskrivning -518.000 -495.000 -555.000 -577.000 -603.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.462.000 -1.179.000 -1.100.000 -1.487.000 -1.152.000
Driftskostnader -13.800.000 -12.739.000 -11.977.000 -13.248.000 -11.590.000
Driftsresultat 789.000 1.057.000 1.645.000 -551.000 440.000
Finansinntekter 3.000 10.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader -249.000 -269.000 -285.000 -381.000 -429.000
Finans -246.000 -259.000 -280.000 -377.000 -424.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 543.000 798.000 1.366.000 -928.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.233.000 16.738.000 16.831.000 17.303.000 17.774.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 615.000 36.000 38.000 122.000 227.000
Sum varige driftsmidler 16.848.000 16.774.000 16.869.000 17.424.000 18.002.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.848.000 16.774.000 16.869.000 17.424.000 18.002.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 59.000 42.000 41.000 120.000
Andre fordringer 815.000 1.460.000 611.000 783.000 933.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.053.000 3.052.000 3.518.000 2.137.000 2.578.000
Sum omløpsmidler 4.888.000 4.571.000 4.171.000 2.960.000 3.631.000
Sum eiendeler 21.736.000 21.345.000 21.040.000 20.384.000 21.633.000
Sum opptjent egenkapital 3.246.000 2.703.000 1.905.000 539.000 1.468.000
Sum egenkapital 3.254.000 2.712.000 1.914.000 548.000 1.476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.966.000 16.565.000 17.150.000 17.721.000 18.250.000
Leverandørgjeld 281.000 172.000 78.000 79.000 105.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 927.000 662.000 691.000 866.000 699.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.308.000 1.233.000 1.208.000 1.171.000 1.101.000
Sum kortsiktig gjeld 2.517.000 2.067.000 1.977.000 2.115.000 1.906.000
Sum gjeld og egenkapital 21.738.000 21.345.000 21.041.000 20.384.000 21.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.371.000 2.504.000 2.194.000 845.000 1.725.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 2.1 1.4 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 2.1 1.4 2.0
Soliditet 1 12.7 9.1 2.7 6.8
Resultatgrad 5.4 7.7 12.1 -4.3 3.7
Rentedekningsgrad 3.2 3.9 5.8 -1.4 1.0
Gjeldsgrad 5.7 6.9 1 36.2 13.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 5 7.8 -2.7 2.1
Signatur
13.01.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
MYSTER NINA IREN
SIGNATUR HVER FOR SEG
SELJESETH VIE JANKA
Prokurister
13.01.2020
PROKURA
SKÅR LINDA EIRIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex