Seim Bygg AS
Juridisk navn:  Seim Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56350980
Nesbrekka 28 Nesbrekka 28 Fax:
5912 Seim 5912 Seim
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 984330324
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/14/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.64%
Resultat  
  
1.15%
Egenkapital  
  
2.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.798.000 22.528.000 23.434.000 27.334.000 23.596.000
Resultat: 2.285.000 2.259.000 1.882.000 2.792.000 1.590.000
Egenkapital: 10.583.000 10.321.000 10.102.000 8.987.000 7.388.000
Regnskap for  Seim Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.798.000 22.528.000 23.434.000 27.334.000 23.596.000
Driftskostnader -21.344.000 -20.026.000 -21.301.000 -24.743.000 -22.170.000
Driftsresultat 2.453.000 2.502.000 2.134.000 2.590.000 1.426.000
Finansinntekter 38.000 45.000 -178.000 438.000 510.000
Finanskostnader -206.000 -287.000 -73.000 -236.000 -346.000
Finans -168.000 -242.000 -251.000 202.000 164.000
Resultat før skatt 2.285.000 2.259.000 1.882.000 2.792.000 1.590.000
Skattekostnad -523.000 -540.000 -467.000 -744.000 -430.000
Årsresultat 1.762.000 1.719.000 1.415.000 2.048.000 1.160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.627.000 9.404.000 9.461.000 9.121.000 5.306.000
Sum omløpsmidler 7.368.000 10.671.000 10.001.000 11.312.000 9.123.000
Sum eiendeler 19.995.000 20.075.000 19.462.000 20.433.000 14.429.000
Sum opptjent egenkapital 10.433.000 10.171.000 9.952.000 8.837.000 7.238.000
Sum egenkapital 10.583.000 10.321.000 10.102.000 8.987.000 7.388.000
Sum langsiktig gjeld 5.165.000 5.168.000 5.456.000 7.171.000 4.737.000
Sum kortsiktig gjeld 4.249.000 4.586.000 3.905.000 4.276.000 2.304.000
Sum gjeld og egenkapital 19.997.000 20.075.000 19.463.000 20.434.000 14.429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.695.000 22.408.000 23.371.000 27.334.000 23.596.000
Andre inntekter 104.000 120.000 63.000 0 0
Driftsinntekter 23.798.000 22.528.000 23.434.000 27.334.000 23.596.000
Varekostnad -13.951.000 -11.926.000 -12.868.000 -17.910.000 -16.223.000
Lønninger -5.930.000 -6.531.000 -6.295.000 -5.512.000 -4.767.000
Avskrivning -311.000 -281.000 -191.000 -185.000 -190.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.152.000 -1.288.000 -1.947.000 -1.136.000 -990.000
Driftskostnader -21.344.000 -20.026.000 -21.301.000 -24.743.000 -22.170.000
Driftsresultat 2.453.000 2.502.000 2.134.000 2.590.000 1.426.000
Finansinntekter 38.000 45.000 -178.000 438.000 510.000
Finanskostnader -206.000 -287.000 -73.000 -236.000 -346.000
Finans -168.000 -242.000 -251.000 202.000 164.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -300.000 -450.000 -150.000
Årsresultat 1.762.000 1.719.000 1.415.000 2.048.000 1.160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.697.000 5.938.000 6.135.000 6.214.000 2.827.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 511.000 155.000 101.000 86.000 85.000
Sum varige driftsmidler 6.208.000 6.093.000 6.236.000 6.300.000 2.911.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.419.000 3.311.000 3.225.000 2.821.000 2.395.000
Sum anleggsmidler 12.627.000 9.404.000 9.461.000 9.121.000 5.306.000
Varebeholdning 2.144.000 2.289.000 1.769.000 3.783.000 3.959.000
Kundefordringer 2.173.000 634.000 2.621.000 3.079.000 1.378.000
Andre fordringer 174.000 48.000 87.000 28.000 3.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.877.000 7.699.000 5.525.000 4.423.000 786.000
Sum omløpsmidler 7.368.000 10.671.000 10.001.000 11.312.000 9.123.000
Sum eiendeler 19.995.000 20.075.000 19.462.000 20.433.000 14.429.000
Sum opptjent egenkapital 10.433.000 10.171.000 9.952.000 8.837.000 7.238.000
Sum egenkapital 10.583.000 10.321.000 10.102.000 8.987.000 7.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 52.000 98.000 125.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.165.000 5.168.000 5.456.000 7.171.000 4.737.000
Leverandørgjeld 471.000 56.000 1.355.000 496.000 717.000
Betalbar skatt 521.000 586.000 494.000 644.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 1.029.000 1.671.000 986.000 1.437.000 588.000
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -300.000 -450.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 728.000 773.000 771.000 1.249.000 594.000
Sum kortsiktig gjeld 4.249.000 4.586.000 3.905.000 4.276.000 2.304.000
Sum gjeld og egenkapital 19.997.000 20.075.000 19.463.000 20.434.000 14.429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.119.000 6.085.000 6.096.000 7.036.000 6.819.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.3 2.6 2.6 4.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.8 2.1 1.8 2.3
Soliditet 52.9 51.4 51.9 44.0 51.2
Resultatgrad 10.3 11.1 9.1 9.5 6.0
Rentedekningsgrad 11.9 8.7 29.2 12.8 5.6
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.9 1.3 1.0
Total kapitalrentabilitet 12.5 12.7 1 14.8 13.4
Signatur
02.09.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex