Seim Family As
Juridisk navn:  Seim Family As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ustedalen 162 Ustedalen 162 Fax:
3580 Geilo 3580 Geilo
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 916932375
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/16/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Geilo Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.03%
Resultat  
  
84.88%
Egenkapital  
  
-54.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 71.000 148.000 69.000 69.000
Resultat: -13.000 -86.000 13.000 13.000
Egenkapital: -37.000 -24.000 62.000 62.000
Regnskap for  Seim Family As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 71.000 148.000 69.000 69.000
Driftskostnader -85.000 -235.000 -57.000 -57.000
Driftsresultat -13.000 -86.000 13.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -86.000 13.000 13.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 -1.000
Årsresultat -13.000 -86.000 12.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 13.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 10.000 19.000 47.000 47.000
Sum eiendeler 10.000 32.000 63.000 63.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -74.000 12.000 12.000
Sum egenkapital -37.000 -24.000 62.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 55.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 31.000 63.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.000 143.000 69.000 69.000
Andre inntekter 1.000 6.000 0 0
Driftsinntekter 71.000 148.000 69.000 69.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -46.000 -152.000 0 0
Avskrivning -13.000 -3.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -80.000 -50.000 -50.000
Driftskostnader -85.000 -235.000 -57.000 -57.000
Driftsresultat -13.000 -86.000 13.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -86.000 12.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 13.000 16.000 16.000
Sum varige driftsmidler 0 13.000 16.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 13.000 16.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 6.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 13.000 47.000 47.000
Sum omløpsmidler 10.000 19.000 47.000 47.000
Sum eiendeler 10.000 32.000 63.000 63.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -74.000 12.000 12.000
Sum egenkapital -37.000 -24.000 62.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 54.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 55.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 31.000 63.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -37.000 -36.000 46.000 46.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 4 47.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 4 47.1
Soliditet -77.4 98.4 98.4
Resultatgrad -18.3 -58.1 18.8 18.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -2.3 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -277.4 20.6 20.6
Signatur
23.01.2019
SIGNATUR HVER FOR SEG
SEIM LYNGHOLM TANJA
SIGNATUR HVER FOR SEG
SEIM ÅMAN BJARTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex