Seim Helsetjenester As
Juridisk navn:  Seim Helsetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Fallet 10 Nedre Fallet 10 Fax:
7100 Rissa 7100 Rissa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Indre Fosen
Org.nr: 921182465
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/23/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økopro As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 224.000
Resultat: 218.000
Egenkapital: 198.000
Regnskap for  Seim Helsetjenester As
Resultat 2018
Driftsinntekter 224.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 218.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 218.000
Skattekostnad -50.000
Årsresultat 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 248.000
Sum eiendeler 248.000
Sum opptjent egenkapital 168.000
Sum egenkapital 198.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 224.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 224.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 218.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 16.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 232.000
Sum omløpsmidler 248.000
Sum eiendeler 248.000
Sum opptjent egenkapital 168.000
Sum egenkapital 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 50.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 198.000
Likviditetsgrad 1 5
Likviditetsgrad 2 5
Soliditet 79.8
Resultatgrad 97.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 87.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex