Seim Holding AS
Juridisk navn:  Seim Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brøtergata 14 Brøtergata 14 Fax:
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 988973246
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Hønefoss As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-78.84%
Egenkapital  
  
2.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 266.000 1.257.000 1.348.000 1.683.000 181.000
Egenkapital: 8.188.000 7.962.000 6.737.000 5.401.000 3.724.000
Regnskap for  Seim Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -17.000 -17.000 -20.000 -2.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -17.000 -20.000 -2.000
Finansinntekter 290.000 1.273.000 1.364.000 1.730.000 183.000
Finanskostnader -8.000 0 0 -27.000 0
Finans 282.000 1.273.000 1.364.000 1.703.000 183.000
Resultat før skatt 266.000 1.257.000 1.348.000 1.683.000 181.000
Skattekostnad -39.000 -32.000 -12.000 -6.000 -16.000
Årsresultat 226.000 1.224.000 1.336.000 1.677.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.222.000 1.730.000 1.619.000 1.704.000 1.740.000
Sum omløpsmidler 7.005.000 6.264.000 5.138.000 3.886.000 2.010.000
Sum eiendeler 8.227.000 7.994.000 6.757.000 5.590.000 3.750.000
Sum opptjent egenkapital 8.158.000 7.932.000 6.707.000 5.371.000 3.694.000
Sum egenkapital 8.188.000 7.962.000 6.737.000 5.401.000 3.724.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.000 32.000 19.000 188.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 8.227.000 7.994.000 6.756.000 5.589.000 3.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -17.000 -17.000 -20.000 -2.000
Driftskostnader -17.000 -17.000 -17.000 -20.000 -2.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -17.000 -20.000 -2.000
Finansinntekter 290.000 1.273.000 1.364.000 1.730.000 183.000
Finanskostnader -8.000 0 0 -27.000 0
Finans 282.000 1.273.000 1.364.000 1.703.000 183.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 1.224.000 1.336.000 1.677.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.222.000 1.730.000 1.619.000 1.704.000 1.740.000
Sum anleggsmidler 1.222.000 1.730.000 1.619.000 1.704.000 1.740.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.860.000 2.821.000 2.381.000 1.223.000 1.117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.145.000 3.443.000 2.757.000 2.663.000 893.000
Sum omløpsmidler 7.005.000 6.264.000 5.138.000 3.886.000 2.010.000
Sum eiendeler 8.227.000 7.994.000 6.757.000 5.590.000 3.750.000
Sum opptjent egenkapital 8.158.000 7.932.000 6.707.000 5.371.000 3.694.000
Sum egenkapital 8.188.000 7.962.000 6.737.000 5.401.000 3.724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 9.000
Betalbar skatt 39.000 32.000 12.000 13.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 8.000 175.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 32.000 19.000 188.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 8.227.000 7.994.000 6.756.000 5.589.000 3.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.966.000 6.232.000 5.119.000 3.698.000 1.984.000
Likviditetsgrad 1 179.6 195.8 270.4 20.7 77.3
Likviditetsgrad 2 179.6 195.8 270.4 20.7 77.4
Soliditet 99.5 99.6 99.7 96.6 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.1 63.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.3 15.7 19.9 30.6 4.8
Signatur
03.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex