Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seim Maskin AS
Juridisk navn:  Seim Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91389449
Bekkeveien 3 Bekkeveien 3 Fax: 33481549
3236 Sandefjord 3236 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 994321102
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 6/2/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Skjerven Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.54%
Resultat  
  
86.3%
Egenkapital  
  
34.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 56.229.000 44.086.000 33.968.000 27.849.000 31.476.000
Resultat: 4.801.000 2.577.000 3.167.000 1.997.000 2.754.000
Egenkapital: 2.929.000 2.173.000 2.045.000 1.651.000 1.563.000
Regnskap for  Seim Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56.229.000 44.086.000 33.968.000 27.849.000 31.476.000
Driftskostnader -51.565.000 -41.706.000 -30.766.000 -25.820.000 -28.687.000
Driftsresultat 4.663.000 2.380.000 3.201.000 2.029.000 2.788.000
Finansinntekter 300.000 301.000 4.000 10.000 6.000
Finanskostnader -162.000 -105.000 -38.000 -42.000 -41.000
Finans 138.000 196.000 -34.000 -32.000 -35.000
Resultat før skatt 4.801.000 2.577.000 3.167.000 1.997.000 2.754.000
Skattekostnad -1.045.000 -549.000 -774.000 -508.000 -752.000
Årsresultat 3.757.000 2.028.000 2.394.000 1.489.000 2.001.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.988.000 4.434.000 2.436.000 1.841.000 1.115.000
Sum omløpsmidler 10.119.000 6.586.000 8.163.000 6.585.000 6.965.000
Sum eiendeler 14.107.000 11.020.000 10.599.000 8.426.000 8.080.000
Sum opptjent egenkapital 2.829.000 2.073.000 1.945.000 1.551.000 1.463.000
Sum egenkapital 2.929.000 2.173.000 2.045.000 1.651.000 1.563.000
Sum langsiktig gjeld 2.596.000 2.537.000 722.000 742.000 1.134.000
Sum kortsiktig gjeld 8.581.000 6.310.000 7.832.000 6.033.000 5.382.000
Sum gjeld og egenkapital 14.106.000 11.020.000 10.599.000 8.426.000 8.079.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.229.000 43.280.000 32.281.000 27.261.000 31.476.000
Andre inntekter 0 807.000 1.687.000 588.000 0
Driftsinntekter 56.229.000 44.086.000 33.968.000 27.849.000 31.476.000
Varekostnad -28.301.000 -21.521.000 -14.660.000 -11.360.000 -13.656.000
Lønninger -12.523.000 -11.392.000 -9.286.000 -8.282.000 -8.698.000
Avskrivning -793.000 -568.000 -199.000 -153.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.948.000 -8.225.000 -6.621.000 -6.025.000 -6.208.000
Driftskostnader -51.565.000 -41.706.000 -30.766.000 -25.820.000 -28.687.000
Driftsresultat 4.663.000 2.380.000 3.201.000 2.029.000 2.788.000
Finansinntekter 300.000 301.000 4.000 10.000 6.000
Finanskostnader -162.000 -105.000 -38.000 -42.000 -41.000
Finans 138.000 196.000 -34.000 -32.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -2.000.000 -1.400.000 -1.500.000
Årsresultat 3.757.000 2.028.000 2.394.000 1.489.000 2.001.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000
Maskiner anlegg 555.000 562.000 534.000 276.000 299.000
Driftsløsøre 2.321.000 2.494.000 417.000 235.000 83.000
Sum varige driftsmidler 2.888.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.100.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.988.000 4.434.000 2.436.000 1.841.000 1.115.000
Varebeholdning 520.000 610.000 562.000 417.000 305.000
Kundefordringer 6.523.000 4.561.000 3.699.000 3.913.000 3.184.000
Andre fordringer 946.000 890.000 488.000 456.000 534.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.130.000 525.000 3.413.000 1.798.000 2.941.000
Sum omløpsmidler 10.119.000 6.586.000 8.163.000 6.585.000 6.965.000
Sum eiendeler 14.107.000 11.020.000 10.599.000 8.426.000 8.080.000
Sum opptjent egenkapital 2.829.000 2.073.000 1.945.000 1.551.000 1.463.000
Sum egenkapital 2.929.000 2.173.000 2.045.000 1.651.000 1.563.000
Sum avsetninger til forpliktelser 799.000 489.000 722.000 601.000 875.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.095.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.596.000 2.537.000 722.000 742.000 1.134.000
Leverandørgjeld 3.207.000 1.990.000 2.615.000 1.753.000 1.252.000
Betalbar skatt 735.000 782.000 653.000 783.000 372.000
Skyldig offentlige avgifter 2.327.000 1.394.000 1.463.000 1.370.000 1.493.000
Utbytte -1.000.000 0 -2.000.000 -1.400.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.313.000 1.049.000 1.101.000 727.000 765.000
Sum kortsiktig gjeld 8.581.000 6.310.000 7.832.000 6.033.000 5.382.000
Sum gjeld og egenkapital 14.106.000 11.020.000 10.599.000 8.426.000 8.079.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.538.000 276.000 331.000 552.000 1.583.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1 1.1 1.3
Soliditet 20.8 19.7 19.3 19.6 19.3
Resultatgrad 8.3 5.4 9.4 7.3 8.9
Rentedekningsgrad 28.8 22.7 84.2 48.5 68.1
Gjeldsgrad 3.8 4.1 4.2 4.1 4.2
Total kapitalrentabilitet 35.2 24.3 30.2 24.2 34.6
Signatur
02.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2013
ROY INGAR MØRK-OLSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex