Select Service Partner AS
Juridisk navn:  Select Service Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98205555
Postboks 71 Henrik Ibsens Veg 7 Fax: 67575330
2061 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 837657652
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 2054
Etableringsdato: 10/1/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.3%
Resultat  
  
-70.6%
Egenkapital  
  
-17.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.646.539.000 1.520.283.000 1.624.365.000 1.526.322.000 1.445.057.000
Resultat: 26.500.000 90.121.000 131.394.000 137.145.000 149.420.000
Egenkapital: 25.869.000 31.183.000 33.057.000 48.716.000 50.054.000
Regnskap for  Select Service Partner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.646.539.000 1.520.283.000 1.624.365.000 1.526.322.000 1.445.057.000
Driftskostnader -1.621.287.000 -1.431.421.000 -1.493.746.000 -1.390.780.000 -1.301.372.000
Driftsresultat 25.251.000 88.862.000 130.621.000 135.542.000 143.685.000
Finansinntekter 6.436.000 6.874.000 9.773.000 9.655.000 9.421.000
Finanskostnader -5.187.000 -5.615.000 -8.999.000 -8.052.000 -3.686.000
Finans 1.249.000 1.259.000 774.000 1.603.000 5.735.000
Resultat før skatt 26.500.000 90.121.000 131.394.000 137.145.000 149.420.000
Skattekostnad -7.173.000 -22.828.000 -33.868.000 -37.139.000 -41.038.000
Årsresultat 19.326.000 67.293.000 97.526.000 100.006.000 108.382.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 286.801.000 256.716.000 347.231.000 294.841.000 264.974.000
Sum omløpsmidler 288.599.000 506.664.000 393.527.000 222.326.000 220.713.000
Sum eiendeler 575.400.000 763.380.000 740.758.000 517.167.000 485.687.000
Sum opptjent egenkapital 24.969.000 30.283.000 32.157.000 47.816.000 49.154.000
Sum egenkapital 25.869.000 31.183.000 33.057.000 48.716.000 50.054.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 80.000 60.000 6.018.000 8.604.000
Sum kortsiktig gjeld 549.471.000 732.117.000 707.641.000 462.433.000 427.028.000
Sum gjeld og egenkapital 575.400.000 763.380.000 740.758.000 517.167.000 485.686.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.646.539.000 1.520.283.000 1.624.365.000 1.526.322.000 1.445.057.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.646.539.000 1.520.283.000 1.624.365.000 1.526.322.000 1.445.057.000
Varekostnad -453.491.000 -425.207.000 -463.020.000 -422.012.000 -379.306.000
Lønninger -505.675.000 -456.643.000 -442.918.000 -447.648.000 -411.795.000
Avskrivning -61.532.000 -43.513.000 -78.277.000 -53.084.000 -37.119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -600.589.000 -506.058.000 -509.531.000 -468.036.000 -473.152.000
Driftskostnader -1.621.287.000 -1.431.421.000 -1.493.746.000 -1.390.780.000 -1.301.372.000
Driftsresultat 25.251.000 88.862.000 130.621.000 135.542.000 143.685.000
Finansinntekter 6.436.000 6.874.000 9.773.000 9.655.000 9.421.000
Finanskostnader -5.187.000 -5.615.000 -8.999.000 -8.052.000 -3.686.000
Finans 1.249.000 1.259.000 774.000 1.603.000 5.735.000
Konsernbidrag -24.640.000 -69.167.000 -113.250.000 -101.283.000 -105.850.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.326.000 67.293.000 97.526.000 100.006.000 108.382.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.810.000 18.621.000 19.257.000 12.408.000 11.952.000
Fast eiendom 0 0 0 3.033.000 4.271.000
Maskiner anlegg 0 0 0 6.453.000 5.078.000
Driftsløsøre 264.654.000 238.028.000 121.165.000 123.712.000 116.141.000
Sum varige driftsmidler 264.654.000 238.028.000 121.165.000 133.198.000 125.490.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.337.000 67.000 206.809.000 149.235.000 127.532.000
Sum anleggsmidler 286.801.000 256.716.000 347.231.000 294.841.000 264.974.000
Varebeholdning 27.370.000 28.806.000 26.206.000 30.535.000 20.563.000
Kundefordringer 59.036.000 80.107.000 64.972.000 39.337.000 43.994.000
Andre fordringer 168.123.000 362.618.000 265.695.000 102.101.000 86.771.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.070.000 35.133.000 36.653.000 50.353.000 69.385.000
Sum omløpsmidler 288.599.000 506.664.000 393.527.000 222.326.000 220.713.000
Sum eiendeler 575.400.000 763.380.000 740.758.000 517.167.000 485.687.000
Sum opptjent egenkapital 24.969.000 30.283.000 32.157.000 47.816.000 49.154.000
Sum egenkapital 25.869.000 31.183.000 33.057.000 48.716.000 50.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.958.000 7.654.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000 80.000 60.000 6.018.000 8.604.000
Leverandørgjeld 143.767.000 129.434.000 144.520.000 124.389.000 111.620.000
Betalbar skatt 0 2.845.000 2.618.000 212.000 0
Skyldig offentlige avgifter 62.048.000 61.682.000 67.866.000 60.616.000 54.756.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 311.657.000 447.146.000 341.638.000 138.472.000 115.652.000
Sum kortsiktig gjeld 549.471.000 732.117.000 707.641.000 462.433.000 427.028.000
Sum gjeld og egenkapital 575.400.000 763.380.000 740.758.000 517.167.000 485.686.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -260.872.000 -225.453.000 -314.114.000 -240.107.000 -206.315.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5
Soliditet 4.5 4.1 4.5 9.4 10.3
Resultatgrad 1.5 5.8 8 8.9 9.9
Rentedekningsgrad 4.9 15.8 14.5 18.0 41.5
Gjeldsgrad 21.2 23.5 21.4 9.6 8.7
Total kapitalrentabilitet 5.5 12.5 1 28.1 31.5
Signatur
25.03.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex