Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seledammen Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Seledammen Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55930330
Håkonshellaveien 205 Håkonshellaveien 205 Fax:
5174 Mathopen 5174 Mathopen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 994314572
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
2.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.000 52.000 0 1.914.000 2.007.000
Resultat: 20.000 -10.000 -536.000 184.000 185.000
Egenkapital: 250.000 244.000 -278.000 136.000 0
Regnskap for  Seledammen Fus Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.000 52.000 0 1.914.000 2.007.000
Driftskostnader -7.000 -47.000 -526.000 -1.733.000 -1.824.000
Driftsresultat 18.000 5.000 -526.000 181.000 182.000
Finansinntekter 2.000 0 0 3.000 9.000
Finanskostnader 0 -15.000 -10.000 0 -6.000
Finans 2.000 -15.000 -10.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 20.000 -10.000 -536.000 184.000 185.000
Skattekostnad -4.000 2.000 122.000 -48.000 -57.000
Årsresultat 16.000 -8.000 -414.000 136.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 6.000 765.000 652.000 709.000
Sum omløpsmidler 1.099.000 1.107.000 299.000 645.000 599.000
Sum eiendeler 1.106.000 1.113.000 1.064.000 1.297.000 1.308.000
Sum opptjent egenkapital 0 -6.000 -528.000 -114.000 -250.000
Sum egenkapital 250.000 244.000 -278.000 136.000 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 23.000 23.000 22.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 832.000 846.000 1.319.000 1.140.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 1.105.000 1.113.000 1.064.000 1.298.000 1.309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 52.000 0 220.000 208.000
Andre inntekter 26.000 0 0 1.694.000 1.798.000
Driftsinntekter 26.000 52.000 0 1.914.000 2.007.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 8.000 -277.000 -1.400.000 -1.400.000
Avskrivning 0 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -49.000 -240.000 -324.000 -415.000
Driftskostnader -7.000 -47.000 -526.000 -1.733.000 -1.824.000
Driftsresultat 18.000 5.000 -526.000 181.000 182.000
Finansinntekter 2.000 0 0 3.000 9.000
Finanskostnader 0 -15.000 -10.000 0 -6.000
Finans 2.000 -15.000 -10.000 3.000 3.000
Konsernbidrag -10.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -8.000 -414.000 136.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 6.000 162.000 41.000 88.000
Fast eiendom 0 0 603.000 612.000 621.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 603.000 612.000 621.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 6.000 765.000 652.000 709.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 27.000 27.000 0
Andre fordringer 1.084.000 1.093.000 257.000 573.000 535.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 15.000 15.000 45.000 64.000
Sum omløpsmidler 1.099.000 1.107.000 299.000 645.000 599.000
Sum eiendeler 1.106.000 1.113.000 1.064.000 1.297.000 1.308.000
Sum opptjent egenkapital 0 -6.000 -528.000 -114.000 -250.000
Sum egenkapital 250.000 244.000 -278.000 136.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 23.000 23.000 22.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 23.000 23.000 22.000 16.000
Leverandørgjeld 0 0 15.000 40.000 144.000
Betalbar skatt 2.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 -4.000 31.000 50.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 823.000 848.000 1.273.000 1.051.000 1.097.000
Sum kortsiktig gjeld 832.000 846.000 1.319.000 1.140.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 1.105.000 1.113.000 1.064.000 1.298.000 1.309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 267.000 261.000 -1.020.000 -495.000 -694.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 0.2 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 0.2 0.6 0.5
Soliditet 22.6 21.9 -26.1 10.5 0.0
Resultatgrad 69.2 9.6 9.5 9.1
Rentedekningsgrad 0.3 -52.6 31.8
Gjeldsgrad 3.4 3.6 -4.8 8.5
Total kapitalrentabilitet 1.8 0.4 -49.4 14.2 14.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex