Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seljord Fjelltjeneste As
Juridisk navn:  Seljord Fjelltjeneste As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91355000
Åsheimgrendi 3 Åsheimgrendi 3 Fax:
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Telemark Seljord
Org.nr: 983601626
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.9%
Resultat  
  
0.43%
Egenkapital  
  
1.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.000 42.000 31.000 262.000 10.865.000
Resultat: 231.000 230.000 984.000 376.000 5.763.000
Egenkapital: 11.616.000 11.431.000 11.246.000 10.302.000 9.937.000
Regnskap for  Seljord Fjelltjeneste As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.000 42.000 31.000 262.000 10.865.000
Driftskostnader -46.000 -39.000 -38.000 -50.000 -9.298.000
Driftsresultat 1.000 3.000 -7.000 211.000 1.567.000
Finansinntekter 229.000 227.000 991.000 165.000 4.196.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 229.000 227.000 991.000 164.000 4.196.000
Resultat før skatt 231.000 230.000 984.000 376.000 5.763.000
Skattekostnad -46.000 -45.000 -39.000 -11.000 -520.000
Årsresultat 185.000 185.000 945.000 364.000 5.243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.001.000 4.342.000
Sum omløpsmidler 11.732.000 11.545.000 11.350.000 6.363.000 7.540.000
Sum eiendeler 11.732.000 11.545.000 11.350.000 10.364.000 11.882.000
Sum opptjent egenkapital 11.416.000 11.231.000 11.046.000 10.102.000 9.737.000
Sum egenkapital 11.616.000 11.431.000 11.246.000 10.302.000 9.937.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 114.000 103.000 62.000 1.944.000
Sum gjeld og egenkapital 11.732.000 11.545.000 11.349.000 10.364.000 11.881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 6.000 0 0 10.728.000
Andre inntekter 41.000 36.000 31.000 262.000 137.000
Driftsinntekter 47.000 42.000 31.000 262.000 10.865.000
Varekostnad -12.000 0 0 0 -8.000
Lønninger 0 0 0 27.000 -8.135.000
Avskrivning 0 0 0 0 -369.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -39.000 -38.000 -77.000 -786.000
Driftskostnader -46.000 -39.000 -38.000 -50.000 -9.298.000
Driftsresultat 1.000 3.000 -7.000 211.000 1.567.000
Finansinntekter 229.000 227.000 991.000 165.000 4.196.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 229.000 227.000 991.000 164.000 4.196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 185.000 185.000 945.000 364.000 5.243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 341.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 341.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 4.001.000 4.001.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.001.000 4.342.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 172.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.732.000 11.545.000 11.350.000 6.363.000 7.367.000
Sum omløpsmidler 11.732.000 11.545.000 11.350.000 6.363.000 7.540.000
Sum eiendeler 11.732.000 11.545.000 11.350.000 10.364.000 11.882.000
Sum opptjent egenkapital 11.416.000 11.231.000 11.046.000 10.102.000 9.737.000
Sum egenkapital 11.616.000 11.431.000 11.246.000 10.302.000 9.937.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 79.000
Betalbar skatt 46.000 45.000 39.000 11.000 520.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 544.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 69.000 64.000 51.000 802.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 114.000 103.000 62.000 1.944.000
Sum gjeld og egenkapital 11.732.000 11.545.000 11.349.000 10.364.000 11.881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.616.000 11.431.000 11.247.000 6.301.000 5.596.000
Likviditetsgrad 1 101.1 101.3 110.2 102.6 3.9
Likviditetsgrad 2 101.1 101.3 110.2 102.7 3.9
Soliditet 9 9 99.1 99.4 83.6
Resultatgrad 2.1 7.1 -22.6 80.5 14.4
Rentedekningsgrad 376.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 2 2 8.7 3.6 48.5
Signatur
13.10.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
13.10.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex