Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selskapslokaler AS
Juridisk navn:  Selskapslokaler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22421212
Myntgata 3 Myntgata 3 Fax: 22420380
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 831149922
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 9/8/1981 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: jon øvrehus as
Revisor: Hanne Cathrine Strømberg
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.32%
Resultat  
  
774.07%
Egenkapital  
  
19.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.441.000 11.388.000 12.620.000 11.780.000 10.639.000
Resultat: 364.000 -54.000 -324.000 813.000 400.000
Egenkapital: 1.206.000 1.008.000 1.055.000 1.304.000 1.014.000
Regnskap for  Selskapslokaler AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.441.000 11.388.000 12.620.000 11.780.000 10.639.000
Driftskostnader -10.030.000 -11.402.000 -12.916.000 -10.959.000 -10.244.000
Driftsresultat 412.000 -14.000 -296.000 820.000 394.000
Finansinntekter 0 -1.000 2.000 0 7.000
Finanskostnader -49.000 -39.000 -30.000 -7.000 -1.000
Finans -49.000 -40.000 -28.000 -7.000 6.000
Resultat før skatt 364.000 -54.000 -324.000 813.000 400.000
Skattekostnad -87.000 8.000 75.000 -224.000 -113.000
Årsresultat 277.000 -46.000 -249.000 590.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 121.000 183.000 119.000 144.000
Sum omløpsmidler 3.901.000 3.175.000 3.503.000 4.062.000 3.364.000
Sum eiendeler 3.940.000 3.296.000 3.686.000 4.181.000 3.508.000
Sum opptjent egenkapital 1.101.000 903.000 950.000 1.199.000 909.000
Sum egenkapital 1.206.000 1.008.000 1.055.000 1.304.000 1.014.000
Sum langsiktig gjeld 103.000 0 0 7.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 2.630.000 2.288.000 2.631.000 2.871.000 2.481.000
Sum gjeld og egenkapital 3.939.000 3.296.000 3.686.000 4.182.000 3.508.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.096.000 11.139.000 12.620.000 11.780.000 10.639.000
Andre inntekter 345.000 249.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.441.000 11.388.000 12.620.000 11.780.000 10.639.000
Varekostnad -2.156.000 -2.565.000 -2.995.000 -2.577.000 -2.238.000
Lønninger -5.049.000 -5.881.000 -6.166.000 -5.113.000 -4.796.000
Avskrivning -19.000 -69.000 -63.000 -50.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.806.000 -2.887.000 -3.692.000 -3.219.000 -3.169.000
Driftskostnader -10.030.000 -11.402.000 -12.916.000 -10.959.000 -10.244.000
Driftsresultat 412.000 -14.000 -296.000 820.000 394.000
Finansinntekter 0 -1.000 2.000 0 7.000
Finanskostnader -49.000 -39.000 -30.000 -7.000 -1.000
Finans -49.000 -40.000 -28.000 -7.000 6.000
Konsernbidrag -79.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 -330.000
Årsresultat 277.000 -46.000 -249.000 590.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 76.000 69.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 25.000 94.000 99.000 124.000
Sum varige driftsmidler 6.000 25.000 94.000 99.000 124.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 39.000 121.000 183.000 119.000 144.000
Varebeholdning 194.000 241.000 277.000 194.000 199.000
Kundefordringer 506.000 591.000 690.000 888.000 1.141.000
Andre fordringer 1.776.000 1.550.000 1.464.000 1.682.000 851.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.424.000 793.000 1.072.000 1.298.000 1.174.000
Sum omløpsmidler 3.901.000 3.175.000 3.503.000 4.062.000 3.364.000
Sum eiendeler 3.940.000 3.296.000 3.686.000 4.181.000 3.508.000
Sum opptjent egenkapital 1.101.000 903.000 950.000 1.199.000 909.000
Sum egenkapital 1.206.000 1.008.000 1.055.000 1.304.000 1.014.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 7.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 103.000 0 0 7.000 13.000
Leverandørgjeld 332.000 402.000 487.000 379.000 144.000
Betalbar skatt 0 0 0 229.000 119.000
Skyldig offentlige avgifter 1.419.000 1.376.000 1.436.000 1.237.000 1.176.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 -330.000
Annen kortsiktig gjeld 880.000 510.000 708.000 726.000 712.000
Sum kortsiktig gjeld 2.630.000 2.288.000 2.631.000 2.871.000 2.481.000
Sum gjeld og egenkapital 3.939.000 3.296.000 3.686.000 4.182.000 3.508.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.271.000 887.000 872.000 1.191.000 883.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 1.4 1.3
Soliditet 30.6 30.6 28.6 31.2 28.9
Resultatgrad 3.9 -0.1 -2.3 7.0 3.7
Rentedekningsgrad 8.4 -0.4 -9.9 117.1 401.0
Gjeldsgrad 2.3 2.3 2.5 2.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 10.5 -0.5 19.6 11.4
Signatur
20.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex