Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selvhjelpstiftelsen
Juridisk navn:  Selvhjelpstiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77523093
Conrad Holmboes Veg 41A Conrad Holmboes veg 41 Fax:
9011 Tromsø 9011 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 991060952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/6/2007 1
Foretakstype: STI
Revisor: Din Revisor Tromsø AS
Regnskapsfører: Mål Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.91%
Resultat  
  
44.44%
Egenkapital  
  
7.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.337.000 1.553.000 1.318.000 1.330.000 1.400.000
Resultat: 13.000 9.000 -166.000 -5.000 -14.000
Egenkapital: -160.000 -173.000 -182.000 -16.000 -11.000
Regnskap for  Selvhjelpstiftelsen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.337.000 1.553.000 1.318.000 1.330.000 1.400.000
Driftskostnader -1.320.000 -1.543.000 -1.484.000 -1.330.000 -1.412.000
Driftsresultat 16.000 10.000 -166.000 0 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 -6.000 -2.000
Finans -4.000 -1.000 0 -6.000 -2.000
Resultat før skatt 13.000 9.000 -166.000 -5.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 9.000 -166.000 -5.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 10.000 20.000 1.000 19.000
Sum omløpsmidler 694.000 21.000 1.000 67.000 151.000
Sum eiendeler 705.000 31.000 21.000 68.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -273.000 -282.000 -116.000 -111.000
Sum egenkapital -160.000 -173.000 -182.000 -16.000 -11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 204.000 203.000 84.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 706.000 31.000 21.000 68.000 170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.337.000 1.553.000 1.318.000 1.330.000 1.400.000
Driftsinntekter 1.337.000 1.553.000 1.318.000 1.330.000 1.400.000
Varekostnad -319.000 -291.000 -309.000 -308.000 -291.000
Lønninger -445.000 -499.000 -499.000 -460.000 -663.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -548.000 -745.000 -670.000 -562.000 -458.000
Driftskostnader -1.320.000 -1.543.000 -1.484.000 -1.330.000 -1.412.000
Driftsresultat 16.000 10.000 -166.000 0 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 -6.000 -2.000
Finans -4.000 -1.000 0 -6.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 9.000 -166.000 -5.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 10.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.000 10.000 19.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 0 1.000 1.000 19.000
Sum anleggsmidler 11.000 10.000 20.000 1.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 13.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 681.000 7.000 1.000 67.000 151.000
Sum omløpsmidler 694.000 21.000 1.000 67.000 151.000
Sum eiendeler 705.000 31.000 21.000 68.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -273.000 -282.000 -116.000 -111.000
Sum egenkapital -160.000 -173.000 -182.000 -16.000 -11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 21.000
Leverandørgjeld 12.000 96.000 29.000 20.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 44.000 59.000 31.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 812.000 64.000 115.000 33.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 204.000 203.000 84.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 706.000 31.000 21.000 68.000 170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -172.000 -183.000 -202.000 -17.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.1 0 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.1 0 0.8 1.0
Soliditet -22.7 -558.1 -866.7 -23.5 -6.5
Resultatgrad 1.2 0.6 -12.6 0 -0.9
Rentedekningsgrad 4 1 0 -6.0
Gjeldsgrad -5.4 -1.2 -1.1 -5.3 -16.5
Total kapitalrentabilitet 2.3 32.3 -790.5 0 -7.1
Signatur
23.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex