Sema Invest As
Juridisk navn:  Sema Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leirvikflaten 15 Leirvikflaten 15 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 916868871
Aksjekapital: 33.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Risteca Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.39%
Resultat  
  
-80.81%
Egenkapital  
  
313.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 618.000 592.000 200.000
Resultat: -179.000 -99.000 -27.000
Egenkapital: 218.000 -102.000 -3.000
Regnskap for  Sema Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 618.000 592.000 200.000
Driftskostnader -752.000 -692.000 -227.000
Driftsresultat -135.000 -99.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -45.000 0 0
Finans -45.000 0 0
Resultat før skatt -179.000 -99.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -179.000 -99.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.328.000 661.000 185.000
Sum eiendeler 2.328.000 661.000 185.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -127.000 -27.000
Sum egenkapital 218.000 -102.000 -3.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 763.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 2.327.000 660.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 618.000 592.000 200.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 618.000 592.000 200.000
Varekostnad -326.000 -387.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -426.000 -305.000 -227.000
Driftskostnader -752.000 -692.000 -227.000
Driftsresultat -135.000 -99.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -45.000 0 0
Finans -45.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -179.000 -99.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 200.000 0
Andre fordringer 27.000 208.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.300.000 253.000 185.000
Sum omløpsmidler 2.328.000 661.000 185.000
Sum eiendeler 2.328.000 661.000 185.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -127.000 -27.000
Sum egenkapital 218.000 -102.000 -3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 185.000 112.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 578.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 763.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 2.327.000 660.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.219.000 -102.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 21.4 0.9 1
Likviditetsgrad 2 21.4 0.9 1
Soliditet 9.4 -15.4 -1.6
Resultatgrad -21.8 -16.7 -13.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.7 -7.5 -62.7
Total kapitalrentabilitet -5.8 -14.6
Signatur
28.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex