Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Senses AS
Juridisk navn:  Senses AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93852944
Strøket 8 Strøket 8 Fax:
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 992787066
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Mgi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9%
Resultat  
  
15.34%
Egenkapital  
  
-7.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.529.000 9.660.000 8.950.000 8.222.000 7.662.000
Resultat: 1.113.000 965.000 655.000 507.000 708.000
Egenkapital: 431.000 467.000 450.000 469.000 629.000
Regnskap for  Senses AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.529.000 9.660.000 8.950.000 8.222.000 7.662.000
Driftskostnader -9.417.000 -8.696.000 -8.297.000 -7.714.000 -6.973.000
Driftsresultat 1.112.000 964.000 654.000 508.000 689.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 1.000 19.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Finans 1.000 2.000 2.000 -1.000 19.000
Resultat før skatt 1.113.000 965.000 655.000 507.000 708.000
Skattekostnad -248.000 -229.000 -174.000 -167.000 -191.000
Årsresultat 864.000 737.000 481.000 340.000 517.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 7.000 22.000 85.000 169.000
Sum omløpsmidler 3.114.000 2.819.000 2.524.000 2.332.000 2.021.000
Sum eiendeler 3.206.000 2.826.000 2.546.000 2.417.000 2.190.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 367.000 350.000 369.000 529.000
Sum egenkapital 431.000 467.000 450.000 469.000 629.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 1.000 9.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 2.773.000 2.357.000 2.095.000 1.940.000 1.554.000
Sum gjeld og egenkapital 3.206.000 2.826.000 2.546.000 2.418.000 2.190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.458.000 9.660.000 8.928.000 8.222.000 7.662.000
Andre inntekter 71.000 0 22.000 0 0
Driftsinntekter 10.529.000 9.660.000 8.950.000 8.222.000 7.662.000
Varekostnad -3.470.000 -3.069.000 -3.461.000 -2.778.000 -2.799.000
Lønninger -4.392.000 -4.232.000 -3.557.000 -3.567.000 -3.021.000
Avskrivning -17.000 -14.000 -72.000 -89.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.571.000 -1.409.000 -1.459.000 -1.280.000 -1.080.000
Driftskostnader -9.417.000 -8.696.000 -8.297.000 -7.714.000 -6.973.000
Driftsresultat 1.112.000 964.000 654.000 508.000 689.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 1.000 19.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Finans 1.000 2.000 2.000 -1.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -720.000 -500.000 -500.000 -400.000
Årsresultat 864.000 737.000 481.000 340.000 517.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 0 14.000 85.000 153.000
Sum varige driftsmidler 85.000 0 14.000 85.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 7.000 8.000 0 0
Sum anleggsmidler 92.000 7.000 22.000 85.000 169.000
Varebeholdning 657.000 624.000 596.000 344.000 423.000
Kundefordringer 36.000 23.000 30.000 42.000 45.000
Andre fordringer 76.000 61.000 59.000 172.000 216.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.345.000 2.112.000 1.839.000 1.773.000 1.337.000
Sum omløpsmidler 3.114.000 2.819.000 2.524.000 2.332.000 2.021.000
Sum eiendeler 3.206.000 2.826.000 2.546.000 2.417.000 2.190.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 367.000 350.000 369.000 529.000
Sum egenkapital 431.000 467.000 450.000 469.000 629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 1.000 9.000 7.000
Leverandørgjeld 81.000 161.000 50.000 338.000 155.000
Betalbar skatt 248.000 229.000 174.000 151.000 199.000
Skyldig offentlige avgifter 635.000 507.000 633.000 532.000 435.000
Utbytte -900.000 -720.000 -500.000 -500.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 908.000 741.000 737.000 420.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 2.773.000 2.357.000 2.095.000 1.940.000 1.554.000
Sum gjeld og egenkapital 3.206.000 2.826.000 2.546.000 2.418.000 2.190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 341.000 462.000 429.000 392.000 467.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1
Soliditet 13.4 16.5 17.7 19.4 28.7
Resultatgrad 10.6 1 7.3 6.2 9.0
Rentedekningsgrad 370.7 9 6 254.5
Gjeldsgrad 6.4 5.1 4.7 4.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 34.8 34.2 25.8 21.1 32.3
Signatur
16.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex