Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Senso Auto AS
Juridisk navn:  Senso Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70024065
Åheim Fax: 70024019
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 980348768
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/26/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.23%
Resultat  
  
80%
Egenkapital  
  
-1.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.896.000 3.774.000 3.988.000 3.835.000 3.461.000
Resultat: 9.000 5.000 10.000 24.000 32.000
Egenkapital: 1.260.000 1.274.000 1.271.000 1.264.000 1.248.000
Regnskap for  Senso Auto AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.896.000 3.774.000 3.988.000 3.835.000 3.461.000
Driftskostnader -3.892.000 -3.771.000 -3.982.000 -3.819.000 -3.434.000
Driftsresultat 5.000 2.000 8.000 16.000 27.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 8.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -12.000
Finans 4.000 4.000 3.000 8.000 4.000
Resultat før skatt 9.000 5.000 10.000 24.000 32.000
Skattekostnad -23.000 -2.000 -3.000 -8.000 -9.000
Årsresultat -14.000 3.000 7.000 16.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 284.000 325.000 351.000 340.000
Sum omløpsmidler 1.519.000 1.652.000 1.450.000 1.476.000 1.413.000
Sum eiendeler 1.921.000 1.936.000 1.775.000 1.827.000 1.753.000
Sum opptjent egenkapital 1.160.000 1.174.000 1.171.000 1.164.000 1.148.000
Sum egenkapital 1.260.000 1.274.000 1.271.000 1.264.000 1.248.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 661.000 662.000 504.000 562.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 1.921.000 1.936.000 1.775.000 1.826.000 1.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.896.000 3.774.000 3.988.000 3.835.000 3.461.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.896.000 3.774.000 3.988.000 3.835.000 3.461.000
Varekostnad -2.316.000 -2.161.000 -2.419.000 -2.295.000 -1.939.000
Lønninger -1.110.000 -1.116.000 -1.063.000 -1.011.000 -924.000
Avskrivning -41.000 -44.000 -48.000 -44.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -450.000 -452.000 -469.000 -462.000
Driftskostnader -3.892.000 -3.771.000 -3.982.000 -3.819.000 -3.434.000
Driftsresultat 5.000 2.000 8.000 16.000 27.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 8.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -12.000
Finans 4.000 4.000 3.000 8.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 3.000 7.000 16.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 23.000 20.000 18.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 61.000 105.000 132.000 117.000
Sum varige driftsmidler 52.000 61.000 105.000 132.000 117.000
Sum finansielle anleggsmidler 350.000 200.000 200.000 200.000 203.000
Sum anleggsmidler 402.000 284.000 325.000 351.000 340.000
Varebeholdning 629.000 716.000 571.000 666.000 528.000
Kundefordringer 229.000 201.000 156.000 148.000 89.000
Andre fordringer 3.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 659.000 735.000 724.000 662.000 796.000
Sum omløpsmidler 1.519.000 1.652.000 1.450.000 1.476.000 1.413.000
Sum eiendeler 1.921.000 1.936.000 1.775.000 1.827.000 1.753.000
Sum opptjent egenkapital 1.160.000 1.174.000 1.171.000 1.164.000 1.148.000
Sum egenkapital 1.260.000 1.274.000 1.271.000 1.264.000 1.248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 145.000 108.000 17.000 105.000 203.000
Betalbar skatt 0 5.000 5.000 6.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 252.000 265.000 246.000 239.000 134.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 265.000 284.000 235.000 213.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 661.000 662.000 504.000 562.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 1.921.000 1.936.000 1.775.000 1.826.000 1.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 858.000 990.000 946.000 914.000 908.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.5 2.9 2.6 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.7 1.5 1.8
Soliditet 65.6 65.8 71.6 69.2 71.2
Resultatgrad 0.1 0.1 0.2 0.4 0.8
Rentedekningsgrad 3.6
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.3 0.6 1.3 2.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex