Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Senter For Prestasjonsutvikling AS
Juridisk navn:  Senter For Prestasjonsutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21029000
Sognsveien 75 L, Idrettens Hus Sognsveien 75 L, Idrettens Hus Fax: 21029050
0855 Oslo 855 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985849544
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Etableringsdato: 01.07.2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.000 1.000 4.000 4.000 -2.000
Egenkapital: 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Regnskap for  Senter For Prestasjonsutvikling AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -7.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -7.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 4.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 1.000 1.000 4.000 4.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 4.000 4.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Sum eiendeler 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Sum opptjent egenkapital -9.426.000 -9.427.000 -9.428.000 -9.432.000 -9.436.000
Sum egenkapital 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -7.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -7.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -7.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 4.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 4.000 4.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Sum omløpsmidler 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Sum eiendeler 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Sum opptjent egenkapital -9.426.000 -9.427.000 -9.428.000 -9.432.000 -9.436.000
Sum egenkapital 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 574.000 573.000 572.000 568.000 564.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.2 0.7 0.7 -0.4
Signatur
28.08.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex