Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Senterdrift Eiendom AS
Juridisk navn:  Senterdrift Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 970890289
Aksjekapital: 16.500.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.02%
Resultat  
  
2.3%
Egenkapital  
  
10.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.541.000 13.018.000 12.265.000 11.592.000 9.920.000
Resultat: 9.514.000 9.300.000 8.372.000 6.433.000 5.485.000
Egenkapital: 77.512.000 70.105.000 62.943.000 56.570.000 51.693.000
Regnskap for  Senterdrift Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.541.000 13.018.000 12.265.000 11.592.000 9.920.000
Driftskostnader -4.072.000 -3.542.000 -3.495.000 -4.682.000 -3.956.000
Driftsresultat 9.469.000 9.475.000 8.770.000 6.910.000 5.965.000
Finansinntekter 55.000 19.000 15.000 31.000 34.000
Finanskostnader -10.000 -194.000 -413.000 -508.000 -514.000
Finans 45.000 -175.000 -398.000 -477.000 -480.000
Resultat før skatt 9.514.000 9.300.000 8.372.000 6.433.000 5.485.000
Skattekostnad -2.107.000 -2.137.000 -1.999.000 -1.556.000 -1.481.000
Årsresultat 7.407.000 7.163.000 6.372.000 4.877.000 4.004.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.046.000 76.702.000 78.552.000 78.046.000 74.410.000
Sum omløpsmidler 7.473.000 1.179.000 1.415.000 500.000 931.000
Sum eiendeler 82.519.000 77.881.000 79.967.000 78.546.000 75.341.000
Sum opptjent egenkapital 51.010.000 43.603.000 36.440.000 30.068.000 25.191.000
Sum egenkapital 77.512.000 70.105.000 62.943.000 56.570.000 51.693.000
Sum langsiktig gjeld 2.091.000 4.678.000 14.295.000 19.760.000 20.340.000
Sum kortsiktig gjeld 2.915.000 3.097.000 2.729.000 2.216.000 3.309.000
Sum gjeld og egenkapital 82.518.000 77.880.000 79.966.000 78.546.000 75.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 13.541.000 13.018.000 12.265.000 11.592.000 9.920.000
Driftsinntekter 13.541.000 13.018.000 12.265.000 11.592.000 9.920.000
Varekostnad -456.000 -431.000 -305.000 -431.000 -321.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.850.000 -1.850.000 -1.841.000 -1.761.000 -1.599.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.766.000 -1.261.000 -1.349.000 -2.490.000 -2.036.000
Driftskostnader -4.072.000 -3.542.000 -3.495.000 -4.682.000 -3.956.000
Driftsresultat 9.469.000 9.475.000 8.770.000 6.910.000 5.965.000
Finansinntekter 55.000 19.000 15.000 31.000 34.000
Finanskostnader -10.000 -194.000 -413.000 -508.000 -514.000
Finans 45.000 -175.000 -398.000 -477.000 -480.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.407.000 7.163.000 6.372.000 4.877.000 4.004.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 67.895.000 69.645.000 71.495.000 70.989.000 67.353.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 67.989.000 69.645.000 71.495.000 70.989.000 67.353.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.057.000 7.057.000 7.057.000 7.057.000 7.057.000
Sum anleggsmidler 75.046.000 76.702.000 78.552.000 78.046.000 74.410.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 104.000 12.000 39.000 36.000 17.000
Andre fordringer 200.000 425.000 195.000 289.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.168.000 742.000 1.181.000 175.000 729.000
Sum omløpsmidler 7.473.000 1.179.000 1.415.000 500.000 931.000
Sum eiendeler 82.519.000 77.881.000 79.967.000 78.546.000 75.341.000
Sum opptjent egenkapital 51.010.000 43.603.000 36.440.000 30.068.000 25.191.000
Sum egenkapital 77.512.000 70.105.000 62.943.000 56.570.000 51.693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.091.000 2.178.000 2.250.000 2.260.000 2.303.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.091.000 4.678.000 14.295.000 19.760.000 20.340.000
Leverandørgjeld 276.000 295.000 185.000 241.000 1.882.000
Betalbar skatt 2.194.000 2.209.000 2.009.000 1.599.000 1.330.000
Skyldig offentlige avgifter 377.000 474.000 419.000 361.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 119.000 116.000 14.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 2.915.000 3.097.000 2.729.000 2.216.000 3.309.000
Sum gjeld og egenkapital 82.518.000 77.880.000 79.966.000 78.546.000 75.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.558.000 -1.918.000 -1.314.000 -1.716.000 -2.378.000
Likviditetsgrad 1 2.6 0.4 0.5 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 2.6 0.4 0.5 0.3 0.3
Soliditet 93.9 9 78.7 72.0 68.6
Resultatgrad 69.9 72.8 71.5 59.6 60.1
Rentedekningsgrad 946.9 48.8 21.2 13.7 11.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 11.5 12.2 1 8.8 8.0
Signatur
05.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex