Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sentrum Bil AS
Juridisk navn:  Sentrum Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33052831
Skolegaten 44 Skolegaten 44 Fax: 33050670
3080 Holmestrand 3080 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold Holmestrand
Org.nr: 981469089
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/3/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps- & Konsulenttjeneste As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.66%
Resultat  
  
105.18%
Egenkapital  
  
-85.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.838.000 4.605.000 4.417.000 4.479.000 4.666.000
Resultat: 911.000 444.000 286.000 359.000 635.000
Egenkapital: 257.000 1.833.000 1.504.000 1.406.000 1.146.000
Regnskap for  Sentrum Bil AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.838.000 4.605.000 4.417.000 4.479.000 4.666.000
Driftskostnader -2.929.000 -4.163.000 -4.132.000 -4.121.000 -4.044.000
Driftsresultat 908.000 442.000 285.000 358.000 622.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 1.000 13.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 3.000 2.000 1.000 1.000 13.000
Resultat før skatt 911.000 444.000 286.000 359.000 635.000
Skattekostnad -187.000 -115.000 -64.000 -98.000 -171.000
Årsresultat 724.000 330.000 222.000 260.000 464.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 61.000 115.000 148.000 204.000
Sum omløpsmidler 2.704.000 2.505.000 2.101.000 1.953.000 1.627.000
Sum eiendeler 2.738.000 2.566.000 2.216.000 2.101.000 1.831.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 1.733.000 1.404.000 1.306.000 1.046.000
Sum egenkapital 257.000 1.833.000 1.504.000 1.406.000 1.146.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.480.000 733.000 713.000 694.000 685.000
Sum gjeld og egenkapital 2.737.000 2.566.000 2.217.000 2.100.000 1.831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.746.000 4.605.000 4.391.000 4.479.000 4.666.000
Andre inntekter 92.000 0 26.000 0 0
Driftsinntekter 3.838.000 4.605.000 4.417.000 4.479.000 4.666.000
Varekostnad -1.031.000 -1.320.000 -1.200.000 -1.259.000 -1.342.000
Lønninger -1.147.000 -1.968.000 -1.985.000 -1.940.000 -1.813.000
Avskrivning -6.000 -54.000 -57.000 -79.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -745.000 -821.000 -890.000 -843.000 -811.000
Driftskostnader -2.929.000 -4.163.000 -4.132.000 -4.121.000 -4.044.000
Driftsresultat 908.000 442.000 285.000 358.000 622.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 1.000 13.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 3.000 2.000 1.000 1.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.300.000 0 -125.000 0 -200.000
Årsresultat 724.000 330.000 222.000 260.000 464.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.000 1.000 18.000 39.000 49.000
Driftsløsøre 33.000 60.000 98.000 109.000 155.000
Sum varige driftsmidler 34.000 61.000 115.000 148.000 204.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 61.000 115.000 148.000 204.000
Varebeholdning 229.000 153.000 40.000 35.000 34.000
Kundefordringer 31.000 69.000 62.000 160.000 136.000
Andre fordringer 2.000 29.000 32.000 64.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.442.000 2.254.000 1.968.000 1.693.000 1.422.000
Sum omløpsmidler 2.704.000 2.505.000 2.101.000 1.953.000 1.627.000
Sum eiendeler 2.738.000 2.566.000 2.216.000 2.101.000 1.831.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 1.733.000 1.404.000 1.306.000 1.046.000
Sum egenkapital 257.000 1.833.000 1.504.000 1.406.000 1.146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 100.000 148.000 153.000 118.000
Betalbar skatt 187.000 115.000 64.000 98.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 166.000 208.000 235.000 221.000
Utbytte -2.300.000 0 -125.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.278.000 353.000 293.000 208.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 2.480.000 733.000 713.000 694.000 685.000
Sum gjeld og egenkapital 2.737.000 2.566.000 2.217.000 2.100.000 1.831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 224.000 1.772.000 1.388.000 1.259.000 942.000
Likviditetsgrad 1 1 3.4 2.9 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 1 3.2 2.9 2.8 2.4
Soliditet 9.4 71.4 67.8 67.0 62.6
Resultatgrad 23.7 9.6 6.5 8.0 13.3
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 9.6 0.4 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 33.3 17.3 12.9 17.1 34.7
Signatur
23.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex