Sentrum Frisør Ski As
Juridisk navn:  Sentrum Frisør Ski As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64872305
Idrettsveien 4 Idrettsveien 4 Fax:
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 914754496
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/17/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Follo Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.72%
Resultat  
  
-204.84%
Egenkapital  
  
-50.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.263.000 2.375.000 2.613.000 2.500.000
Resultat: -65.000 62.000 -4.000 85.000
Egenkapital: 63.000 128.000 83.000 87.000
Regnskap for  Sentrum Frisør Ski As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.263.000 2.375.000 2.613.000 2.500.000
Driftskostnader -2.329.000 -2.313.000 -2.618.000 -2.415.000
Driftsresultat -65.000 62.000 -5.000 85.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -65.000 62.000 -4.000 85.000
Skattekostnad 0 -16.000 0 -23.000
Årsresultat -65.000 46.000 -4.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 53.000 72.000 92.000
Sum omløpsmidler 379.000 539.000 545.000 507.000
Sum eiendeler 413.000 592.000 617.000 599.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 104.000 58.000 62.000
Sum egenkapital 63.000 128.000 83.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 351.000 465.000 535.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 414.000 593.000 617.000 597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.263.000 2.375.000 2.613.000 2.500.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.263.000 2.375.000 2.613.000 2.500.000
Varekostnad -133.000 -125.000 -144.000 -70.000
Lønninger -1.769.000 -1.766.000 -2.079.000 -1.986.000
Avskrivning -19.000 -19.000 -19.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -408.000 -403.000 -376.000 -342.000
Driftskostnader -2.329.000 -2.313.000 -2.618.000 -2.415.000
Driftsresultat -65.000 62.000 -5.000 85.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -65.000 46.000 -4.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 40.000 59.000 78.000
Sum varige driftsmidler 21.000 40.000 59.000 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 34.000 53.000 72.000 92.000
Varebeholdning 147.000 157.000 170.000 183.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 93.000 61.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 289.000 314.000 304.000
Sum omløpsmidler 379.000 539.000 545.000 507.000
Sum eiendeler 413.000 592.000 617.000 599.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 104.000 58.000 62.000
Sum egenkapital 63.000 128.000 83.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 9.000 10.000
Betalbar skatt 0 16.000 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 206.000 194.000 228.000 225.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 251.000 299.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 465.000 535.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 414.000 593.000 617.000 597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 74.000 10.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 0.7
Soliditet 15.2 21.6 13.4 14.5
Resultatgrad -2.9 2.6 -0.2 3.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.6 3.6 6.4 5.9
Total kapitalrentabilitet -15.7 10.5 -0.8 14.2
Signatur
26.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex