Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sentrum Legesenter Kr.sund As
Juridisk navn:  Sentrum Legesenter Kr.sund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71587540
Konsul Knudtzons gate 8 Konsul Knudtzons gate 8 Fax:
6508 Kristiansund N 6508 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 911661837
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.63%
Resultat  
  
76.47%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.617.000 4.588.000 4.715.000 4.412.000 4.124.000
Resultat: -4.000 -17.000 -7.000 0 0
Egenkapital: -12.000 -8.000 9.000 28.000 29.000
Regnskap for  Sentrum Legesenter Kr.sund As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.617.000 4.588.000 4.715.000 4.412.000 4.124.000
Driftskostnader -4.597.000 -4.584.000 -4.707.000 -4.412.000 -4.125.000
Driftsresultat 20.000 3.000 9.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -20.000 -16.000 0 0
Finans -24.000 -20.000 -16.000 0 0
Resultat før skatt -4.000 -17.000 -7.000 0 0
Skattekostnad 0 0 -12.000 -2.000 -1.000
Årsresultat -4.000 -17.000 -19.000 -2.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 116.000 171.000 109.000 166.000
Sum omløpsmidler 762.000 790.000 876.000 646.000 485.000
Sum eiendeler 844.000 906.000 1.047.000 755.000 651.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -38.000 -21.000 -2.000 -1.000
Sum egenkapital -12.000 -8.000 9.000 28.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 318.000 411.000 500.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 538.000 504.000 539.000 727.000 621.000
Sum gjeld og egenkapital 844.000 907.000 1.048.000 755.000 650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 8.000 0 0 0
Andre inntekter 4.617.000 4.580.000 4.715.000 4.412.000 4.124.000
Driftsinntekter 4.617.000 4.588.000 4.715.000 4.412.000 4.124.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.192.000 -2.217.000 -2.378.000 -2.324.000 -2.148.000
Avskrivning -37.000 -58.000 -63.000 -68.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.368.000 -2.309.000 -2.266.000 -2.020.000 -1.899.000
Driftskostnader -4.597.000 -4.584.000 -4.707.000 -4.412.000 -4.125.000
Driftsresultat 20.000 3.000 9.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -20.000 -16.000 0 0
Finans -24.000 -20.000 -16.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -17.000 -19.000 -2.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 12.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 80.000 138.000 68.000 136.000
Sum varige driftsmidler 42.000 80.000 138.000 68.000 136.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 37.000 33.000 30.000 26.000
Sum anleggsmidler 82.000 116.000 171.000 109.000 166.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 92.000 386.000 290.000 67.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 670.000 404.000 587.000 578.000 398.000
Sum omløpsmidler 762.000 790.000 876.000 646.000 485.000
Sum eiendeler 844.000 906.000 1.047.000 755.000 651.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -38.000 -21.000 -2.000 -1.000
Sum egenkapital -12.000 -8.000 9.000 28.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 318.000 411.000 500.000 0 0
Leverandørgjeld 47.000 17.000 70.000 73.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 10.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 113.000 113.000 108.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 368.000 374.000 356.000 536.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 538.000 504.000 539.000 727.000 621.000
Sum gjeld og egenkapital 844.000 907.000 1.048.000 755.000 650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 224.000 286.000 337.000 -81.000 -136.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.6 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.6 0.9 0.8
Soliditet -1.4 -0.9 0.9 3.7 4.5
Resultatgrad 0.4 0.1 0.2 0 0.0
Rentedekningsgrad 0.8 0.2 0.6
Gjeldsgrad -71.3 -114.4 115.4 2 21.4
Total kapitalrentabilitet 2.4 0.3 0.9 0 0.0
Signatur
07.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.03.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex