Sentrum Rør AS
Juridisk navn:  Sentrum Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70078882
Heltnevegen 19 Heltnevegen 19 Fax: 70078811
6103 Volda 6103 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 977369711
Aksjekapital: 42.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/24/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14%
Resultat  
  
-10.93%
Egenkapital  
  
19.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.878.000 5.672.000 4.672.000 4.899.000 4.249.000
Resultat: 269.000 302.000 51.000 485.000 454.000
Egenkapital: 1.238.000 1.035.000 2.621.000 2.608.000 2.276.000
Regnskap for  Sentrum Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.878.000 5.672.000 4.672.000 4.899.000 4.249.000
Driftskostnader -4.602.000 -5.341.000 -4.608.000 -4.378.000 -3.726.000
Driftsresultat 277.000 331.000 64.000 521.000 524.000
Finansinntekter 13.000 7.000 5.000 7.000 9.000
Finanskostnader -21.000 -36.000 -19.000 -43.000 -78.000
Finans -8.000 -29.000 -14.000 -36.000 -69.000
Resultat før skatt 269.000 302.000 51.000 485.000 454.000
Skattekostnad -66.000 -87.000 -38.000 -153.000 -123.000
Årsresultat 203.000 215.000 13.000 332.000 331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 425.000 604.000 2.355.000 2.024.000 2.062.000
Sum omløpsmidler 2.518.000 1.982.000 2.210.000 1.985.000 2.378.000
Sum eiendeler 2.943.000 2.586.000 4.565.000 4.009.000 4.440.000
Sum opptjent egenkapital 1.187.000 984.000 2.457.000 2.444.000 2.112.000
Sum egenkapital 1.238.000 1.035.000 2.621.000 2.608.000 2.276.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 168.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 1.705.000 1.551.000 1.944.000 1.233.000 1.722.000
Sum gjeld og egenkapital 2.943.000 2.586.000 4.566.000 4.010.000 4.441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.542.000 5.660.000 4.672.000 4.893.000 4.248.000
Andre inntekter -664.000 12.000 0 6.000 1.000
Driftsinntekter 4.878.000 5.672.000 4.672.000 4.899.000 4.249.000
Varekostnad -1.686.000 -1.782.000 -1.883.000 -2.024.000 -1.511.000
Lønninger -2.400.000 -2.105.000 -1.940.000 -1.833.000 -1.502.000
Avskrivning -113.000 -112.000 -40.000 -39.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -1.342.000 -745.000 -482.000 -667.000
Driftskostnader -4.602.000 -5.341.000 -4.608.000 -4.378.000 -3.726.000
Driftsresultat 277.000 331.000 64.000 521.000 524.000
Finansinntekter 13.000 7.000 5.000 7.000 9.000
Finanskostnader -21.000 -36.000 -19.000 -43.000 -78.000
Finans -8.000 -29.000 -14.000 -36.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 203.000 215.000 13.000 332.000 331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 86.000 153.000 219.000 256.000 303.000
Fast eiendom 0 0 1.830.000 1.768.000 1.759.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 338.000 451.000 307.000 0 0
Sum varige driftsmidler 338.000 451.000 2.137.000 1.768.000 1.759.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 425.000 604.000 2.355.000 2.024.000 2.062.000
Varebeholdning 1.180.000 1.041.000 805.000 725.000 977.000
Kundefordringer 1.096.000 3.000 1.174.000 707.000 1.247.000
Andre fordringer 167.000 846.000 106.000 137.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 93.000 126.000 417.000 84.000
Sum omløpsmidler 2.518.000 1.982.000 2.210.000 1.985.000 2.378.000
Sum eiendeler 2.943.000 2.586.000 4.565.000 4.009.000 4.440.000
Sum opptjent egenkapital 1.187.000 984.000 2.457.000 2.444.000 2.112.000
Sum egenkapital 1.238.000 1.035.000 2.621.000 2.608.000 2.276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 207.000 293.000 0 0 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 168.000 442.000
Leverandørgjeld 394.000 309.000 843.000 102.000 372.000
Betalbar skatt 0 26.000 0 106.000 172.000
Skyldig offentlige avgifter 303.000 145.000 327.000 298.000 495.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 800.000 777.000 773.000 726.000 650.000
Sum kortsiktig gjeld 1.705.000 1.551.000 1.944.000 1.233.000 1.722.000
Sum gjeld og egenkapital 2.943.000 2.586.000 4.566.000 4.010.000 4.441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 813.000 431.000 266.000 752.000 656.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.1 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.7 1.1 0.9
Soliditet 42.1 4 57.4 65.1 51.3
Resultatgrad 5.7 5.8 1.4 10.6 12.3
Rentedekningsgrad 13.2 9.2 3.4 12.3 6.8
Gjeldsgrad 1.4 1.5 0.7 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 9.9 13.1 1.5 13.2 12.0
Signatur
22.12.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex