Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Septik-Tank Service Br Darup Eft AS
Juridisk navn:  Septik-Tank Service Br Darup Eft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33325951
Solfridveien 2B Solfridveien 2B Fax:
3150 Tolvsrød 3150 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 986527680
Aksjekapital: 552.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/12/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tønsberg Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.32%
Resultat  
  
-145.37%
Egenkapital  
  
-18.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.924.000 3.624.000 3.092.000 3.533.000 2.881.000
Resultat: -299.000 659.000 148.000 376.000 108.000
Egenkapital: 886.000 1.084.000 635.000 525.000 256.000
Regnskap for  Septik-Tank Service Br Darup Eft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.924.000 3.624.000 3.092.000 3.533.000 2.881.000
Driftskostnader -3.228.000 -2.978.000 -2.943.000 -3.146.000 -2.744.000
Driftsresultat -303.000 646.000 148.000 388.000 136.000
Finansinntekter 13.000 13.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -9.000 0 -4.000 -13.000 -28.000
Finans 4.000 13.000 0 -12.000 -28.000
Resultat før skatt -299.000 659.000 148.000 376.000 108.000
Skattekostnad 0 -211.000 -37.000 -107.000 -30.000
Årsresultat -299.000 449.000 110.000 269.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 774.000 895.000 310.000 513.000 736.000
Sum omløpsmidler 864.000 994.000 786.000 885.000 669.000
Sum eiendeler 1.638.000 1.889.000 1.096.000 1.398.000 1.405.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 532.000 83.000 -27.000 -296.000
Sum egenkapital 886.000 1.084.000 635.000 525.000 256.000
Sum langsiktig gjeld 348.000 105.000 105.000 503.000 741.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 700.000 356.000 370.000 407.000
Sum gjeld og egenkapital 1.639.000 1.889.000 1.096.000 1.398.000 1.404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.924.000 3.624.000 3.092.000 3.533.000 2.881.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.924.000 3.624.000 3.092.000 3.533.000 2.881.000
Varekostnad -448.000 -693.000 -619.000 -505.000 -432.000
Lønninger -1.398.000 -1.101.000 -1.003.000 -1.178.000 -1.057.000
Avskrivning -121.000 -56.000 -83.000 -110.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.261.000 -1.128.000 -1.238.000 -1.353.000 -1.128.000
Driftskostnader -3.228.000 -2.978.000 -2.943.000 -3.146.000 -2.744.000
Driftsresultat -303.000 646.000 148.000 388.000 136.000
Finansinntekter 13.000 13.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -9.000 0 -4.000 -13.000 -28.000
Finans 4.000 13.000 0 -12.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -299.000 449.000 110.000 269.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 33.000 41.000 52.000
Sum Immatrielle midler 0 0 42.000 87.000 205.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 774.000 895.000 269.000 356.000 456.000
Sum varige driftsmidler 774.000 895.000 269.000 356.000 456.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 70.000 75.000
Sum anleggsmidler 774.000 895.000 310.000 513.000 736.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 213.000 328.000 233.000 310.000 285.000
Andre fordringer 61.000 139.000 86.000 73.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 590.000 526.000 466.000 502.000 282.000
Sum omløpsmidler 864.000 994.000 786.000 885.000 669.000
Sum eiendeler 1.638.000 1.889.000 1.096.000 1.398.000 1.405.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 532.000 83.000 -27.000 -296.000
Sum egenkapital 886.000 1.084.000 635.000 525.000 256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 348.000 105.000 105.000 503.000 741.000
Leverandørgjeld 135.000 271.000 181.000 173.000 212.000
Betalbar skatt 0 202.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 143.000 127.000 85.000 106.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 101.000 89.000 92.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 700.000 356.000 370.000 407.000
Sum gjeld og egenkapital 1.639.000 1.889.000 1.096.000 1.398.000 1.404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 459.000 294.000 430.000 515.000 262.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.4 2.2 2.4 1.6
Likviditetsgrad 2 2.1 1.4 2.2 2.4 1.7
Soliditet 54.1 57.4 57.9 37.6 18.2
Resultatgrad -10.4 17.8 4.8 11.0 4.7
Rentedekningsgrad -33.7 3 29.9 4.9
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.7 1.7 4.5
Total kapitalrentabilitet -17.7 34.9 13.9 27.8 9.7
Signatur
04.10.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex