Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Serveringsgjengen As
Juridisk navn:  Serveringsgjengen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hollendergata 2F Hollendergata 2F Fax:
0190 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914254388
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/21/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Progressum Lillestrøm As
Utvikling:
Omsetning  
  
132.23%
Resultat  
  
773.68%
Egenkapital  
  
130%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.398.000 602.000 876.000 979.000 814.000
Resultat: 166.000 19.000 -31.000 51.000 43.000
Egenkapital: 230.000 100.000 84.000 122.000 85.000
Regnskap for  Serveringsgjengen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.398.000 602.000 876.000 979.000 814.000
Driftskostnader -1.233.000 -583.000 -908.000 -929.000 -770.000
Driftsresultat 166.000 19.000 -31.000 51.000 43.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 166.000 19.000 -31.000 51.000 43.000
Skattekostnad -37.000 -2.000 -7.000 -15.000 0
Årsresultat 129.000 17.000 -38.000 36.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 0 0
Sum omløpsmidler 641.000 249.000 298.000 370.000 412.000
Sum eiendeler 641.000 249.000 301.000 370.000 412.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 70.000 54.000 92.000 55.000
Sum egenkapital 230.000 100.000 84.000 122.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 412.000 149.000 218.000 249.000 327.000
Sum gjeld og egenkapital 642.000 249.000 302.000 371.000 412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.398.000 602.000 876.000 979.000 814.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.398.000 602.000 876.000 979.000 814.000
Varekostnad 0 0 0 -12.000 -2.000
Lønninger -1.171.000 -528.000 -799.000 -870.000 -721.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -55.000 -109.000 -47.000 -47.000
Driftskostnader -1.233.000 -583.000 -908.000 -929.000 -770.000
Driftsresultat 166.000 19.000 -31.000 51.000 43.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 17.000 -38.000 36.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 45.000 24.000 145.000 146.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 632.000 204.000 274.000 226.000 266.000
Sum omløpsmidler 641.000 249.000 298.000 370.000 412.000
Sum eiendeler 641.000 249.000 301.000 370.000 412.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 70.000 54.000 92.000 55.000
Sum egenkapital 230.000 100.000 84.000 122.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 37.000 2.000 9.000 17.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 277.000 97.000 145.000 158.000 257.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 49.000 62.000 71.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 412.000 149.000 218.000 249.000 327.000
Sum gjeld og egenkapital 642.000 249.000 302.000 371.000 412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 100.000 80.000 121.000 85.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.4 1.5 1.3
Soliditet 35.8 40.2 27.8 32.9 20.6
Resultatgrad 11.9 3.2 -3.5 5.2 5.3
Rentedekningsgrad 9.5
Gjeldsgrad 1.8 1.5 2.6 2 3.8
Total kapitalrentabilitet 25.9 8.4 -10.3 13.7 10.4
Signatur
11.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex