Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Serviceprosjekt AS
Juridisk navn:  Serviceprosjekt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90047637
Tennisveien 59 Tennisveien 59 Fax:
0777 Oslo 777 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 856667022
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1989
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.56%
Resultat  
  
166.67%
Egenkapital  
  
4.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.000 18.000 115.000 128.000 224.000
Resultat: 12.000 -18.000 -62.000 -93.000 157.000
Egenkapital: 281.000 269.000 287.000 345.000 475.000
Regnskap for  Serviceprosjekt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.000 18.000 115.000 128.000 224.000
Driftskostnader -7.000 -35.000 -176.000 -219.000 -314.000
Driftsresultat 12.000 -17.000 -61.000 -92.000 -91.000
Finansinntekter 0 0 0 0 249.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -2.000 247.000
Resultat før skatt 12.000 -18.000 -62.000 -93.000 157.000
Skattekostnad 0 0 4.000 13.000 5.000
Årsresultat 12.000 -18.000 -57.000 -80.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 359.000 359.000 359.000 355.000 341.000
Sum omløpsmidler 3.000 5.000 24.000 75.000 301.000
Sum eiendeler 362.000 364.000 383.000 430.000 642.000
Sum opptjent egenkapital 251.000 239.000 257.000 315.000 445.000
Sum egenkapital 281.000 269.000 287.000 345.000 475.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 95.000 95.000 85.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 362.000 364.000 382.000 430.000 643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000 18.000 115.000 128.000 224.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.000 18.000 115.000 128.000 224.000
Varekostnad 0 -11.000 -46.000 -70.000 -112.000
Lønninger 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -24.000 -129.000 -148.000 -200.000
Driftskostnader -7.000 -35.000 -176.000 -219.000 -314.000
Driftsresultat 12.000 -17.000 -61.000 -92.000 -91.000
Finansinntekter 0 0 0 0 249.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -2.000 247.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -50.000 -166.000
Årsresultat 12.000 -18.000 -57.000 -80.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 240.000 240.000 240.000 235.000 222.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Sum anleggsmidler 359.000 359.000 359.000 355.000 341.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000 6.000 2.000
Andre fordringer 3.000 5.000 3.000 68.000 275.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 4.000 1.000 24.000
Sum omløpsmidler 3.000 5.000 24.000 75.000 301.000
Sum eiendeler 362.000 364.000 383.000 430.000 642.000
Sum opptjent egenkapital 251.000 239.000 257.000 315.000 445.000
Sum egenkapital 281.000 269.000 287.000 345.000 475.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 26.000 31.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 1.000 0 3.000
Utbytte 0 0 0 -50.000 -166.000
Annen kortsiktig gjeld 74.000 92.000 69.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 95.000 95.000 85.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 362.000 364.000 382.000 430.000 643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -78.000 -90.000 -71.000 -10.000 133.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.3 0.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.3 0.9 1.8
Soliditet 77.6 73.9 75.1 80.2 73.9
Resultatgrad 63.2 -94.4 -71.9 -40.6
Rentedekningsgrad - 79.0
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.3 -4.7 -21.4 24.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex