Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Servicetjenester Øst As
Juridisk navn:  Servicetjenester Øst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gammelvegen 23 Gammelvegen 23 Fax:
2410 Hernes 2410 Hernes
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 916022506
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.01%
Resultat  
  
125.71%
Egenkapital  
  
3.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.494.000 1.266.000 1.702.000 682.000 250.000
Resultat: 9.000 -35.000 86.000 107.000 158.000
Egenkapital: 261.000 252.000 286.000 225.000 145.000
Regnskap for  Servicetjenester Øst As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.494.000 1.266.000 1.702.000 682.000 250.000
Driftskostnader -1.473.000 -1.291.000 -1.616.000 -574.000 -93.000
Driftsresultat 21.000 -24.000 87.000 107.000 158.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -11.000 0 0 0
Finans -13.000 -11.000 0 0 0
Resultat før skatt 9.000 -35.000 86.000 107.000 158.000
Skattekostnad 0 0 -25.000 -28.000 -43.000
Årsresultat 9.000 -35.000 61.000 80.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 191.000 107.000 160.000 25.000
Sum omløpsmidler 568.000 501.000 365.000 195.000 227.000
Sum eiendeler 714.000 692.000 472.000 355.000 252.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 222.000 256.000 195.000 115.000
Sum egenkapital 261.000 252.000 286.000 225.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 152.000 194.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 301.000 247.000 186.000 130.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 714.000 693.000 472.000 355.000 252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.494.000 1.279.000 1.702.000 682.000 250.000
Andre inntekter 0 -13.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.494.000 1.266.000 1.702.000 682.000 250.000
Varekostnad -30.000 -89.000 -679.000 -48.000 0
Lønninger -1.120.000 -813.000 -679.000 -293.000 -26.000
Avskrivning -45.000 -85.000 -53.000 -53.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -278.000 -304.000 -205.000 -180.000 -60.000
Driftskostnader -1.473.000 -1.291.000 -1.616.000 -574.000 -93.000
Driftsresultat 21.000 -24.000 87.000 107.000 158.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -11.000 0 0 0
Finans -13.000 -11.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -35.000 61.000 80.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 146.000 191.000 107.000 160.000 25.000
Sum varige driftsmidler 146.000 191.000 107.000 160.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 146.000 191.000 107.000 160.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 107.000 55.000 40.000 34.000
Andre fordringer 15.000 22.000 2.000 -1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 464.000 372.000 307.000 155.000 194.000
Sum omløpsmidler 568.000 501.000 365.000 195.000 227.000
Sum eiendeler 714.000 692.000 472.000 355.000 252.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 222.000 256.000 195.000 115.000
Sum egenkapital 261.000 252.000 286.000 225.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 152.000 194.000 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 22.000 20.000 9.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 25.000 28.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 171.000 125.000 63.000 66.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 100.000 78.000 27.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 247.000 186.000 130.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 714.000 693.000 472.000 355.000 252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 267.000 254.000 179.000 65.000 120.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 2 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.9 2 2 1.5 2.2
Soliditet 36.6 36.4 60.6 63.4 57.5
Resultatgrad 1.4 -1.9 5.1 15.7 63.2
Rentedekningsgrad 1.6 -2.2
Gjeldsgrad 1.7 1.8 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 2.9 -3.5 18.4 30.1 62.7
Signatur
28.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
ANDERSEN TRUDE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex