Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Servicetjenester Og Import As
Juridisk navn:  Servicetjenester Og Import As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95074290
Bjørgegutua 84 Bjørgegutua 84 Fax:
2320 Furnes 2320 Furnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 914136377
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Ringsaker Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
40.3%
Resultat  
  
-47.22%
Egenkapital  
  
-65.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 94.000 67.000 204.000 945.000 754.000
Resultat: -53.000 -36.000 -42.000 188.000 -21.000
Egenkapital: 28.000 81.000 116.000 158.000 12.000
Regnskap for  Servicetjenester Og Import As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 94.000 67.000 204.000 945.000 754.000
Driftskostnader -148.000 -102.000 -246.000 -756.000 -776.000
Driftsresultat -53.000 -36.000 -42.000 188.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -53.000 -36.000 -42.000 188.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 -42.000 0
Årsresultat -53.000 -36.000 -42.000 146.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 62.000 93.000 124.000 0
Sum omløpsmidler 36.000 19.000 40.000 85.000 118.000
Sum eiendeler 36.000 81.000 133.000 209.000 118.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 51.000 86.000 128.000 -18.000
Sum egenkapital 28.000 81.000 116.000 158.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 17.000 50.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 81.000 133.000 208.000 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000 67.000 202.000 937.000 754.000
Andre inntekter 24.000 0 2.000 8.000 0
Driftsinntekter 94.000 67.000 204.000 945.000 754.000
Varekostnad -16.000 -17.000 -124.000 -324.000 -293.000
Lønninger 0 0 0 -219.000 -289.000
Avskrivning -31.000 -31.000 -31.000 -32.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -54.000 -91.000 -181.000 -194.000
Driftskostnader -148.000 -102.000 -246.000 -756.000 -776.000
Driftsresultat -53.000 -36.000 -42.000 188.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 -36.000 -42.000 146.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 62.000 93.000 124.000 0
Sum varige driftsmidler 0 62.000 93.000 124.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 62.000 93.000 124.000 0
Varebeholdning 0 0 0 1.000 7.000
Kundefordringer 0 6.000 7.000 0 64.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 13.000 33.000 84.000 46.000
Sum omløpsmidler 36.000 19.000 40.000 85.000 118.000
Sum eiendeler 36.000 81.000 133.000 209.000 118.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 51.000 86.000 128.000 -18.000
Sum egenkapital 28.000 81.000 116.000 158.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 -1.000 6.000 2.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 2.000 10.000 7.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 17.000 50.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 81.000 133.000 208.000 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 19.000 23.000 35.000 13.000
Likviditetsgrad 1 4.5 2.4 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 4.5 0 2.4 1.7 1.1
Soliditet 77.8 1 87.2 7 10.3
Resultatgrad -56.4 -53.7 -20.6 19.9 -2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0 0.1 0.3 8.8
Total kapitalrentabilitet -147.2 -44.4 -31.6 90.4 -17.9
Signatur
12.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex