Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Servise & Sjåførtjenester As
Juridisk navn:  Servise & Sjåførtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40550498
Skonnertveien 14 Skonnertveien 14 Fax:
4308 Sandnes 4308 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 998067138
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/27/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-78.22%
Resultat  
  
97.63%
Egenkapital  
  
-1.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 814.000 3.737.000 5.613.000 7.358.000 6.389.000
Resultat: -5.000 -211.000 -142.000 -543.000 -102.000
Egenkapital: -253.000 -249.000 -37.000 -196.000 347.000
Regnskap for  Servise & Sjåførtjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 814.000 3.737.000 5.613.000 7.358.000 6.389.000
Driftskostnader -803.000 -3.924.000 -5.716.000 -7.849.000 -6.454.000
Driftsresultat 10.000 -187.000 -103.000 -491.000 -66.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -24.000 -39.000 -53.000 -37.000
Finans -14.000 -24.000 -39.000 -53.000 -37.000
Resultat før skatt -5.000 -211.000 -142.000 -543.000 -102.000
Skattekostnad 0 0 0 0 15.000
Årsresultat -5.000 -211.000 -142.000 -543.000 -87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 422.000 1.086.000
Sum omløpsmidler 257.000 270.000 1.117.000 1.221.000 1.095.000
Sum eiendeler 257.000 270.000 1.117.000 1.643.000 2.181.000
Sum opptjent egenkapital -653.000 -649.000 -437.000 -296.000 247.000
Sum egenkapital -253.000 -249.000 -37.000 -196.000 347.000
Sum langsiktig gjeld 201.000 228.000 303.000 878.000 583.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 291.000 851.000 962.000 1.251.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 270.000 1.117.000 1.644.000 2.181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 814.000 3.737.000 5.613.000 7.116.000 6.389.000
Andre inntekter 0 0 0 242.000 0
Driftsinntekter 814.000 3.737.000 5.613.000 7.358.000 6.389.000
Varekostnad -5.000 -92.000 -15.000 -583.000 -177.000
Lønninger 28.000 -940.000 -1.907.000 -1.821.000 -1.987.000
Avskrivning 0 0 -20.000 -126.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -826.000 -2.892.000 -3.774.000 -5.319.000 -4.181.000
Driftskostnader -803.000 -3.924.000 -5.716.000 -7.849.000 -6.454.000
Driftsresultat 10.000 -187.000 -103.000 -491.000 -66.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -24.000 -39.000 -53.000 -37.000
Finans -14.000 -24.000 -39.000 -53.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -211.000 -142.000 -543.000 -87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 422.000 1.086.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 422.000 1.086.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 422.000 1.086.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 164.000 178.000 530.000 732.000 584.000
Andre fordringer 88.000 87.000 116.000 154.000 141.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 471.000 336.000 370.000
Sum omløpsmidler 257.000 270.000 1.117.000 1.221.000 1.095.000
Sum eiendeler 257.000 270.000 1.117.000 1.643.000 2.181.000
Sum opptjent egenkapital -653.000 -649.000 -437.000 -296.000 247.000
Sum egenkapital -253.000 -249.000 -37.000 -196.000 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 179.000 130.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 201.000 228.000 303.000 878.000 583.000
Leverandørgjeld 78.000 77.000 235.000 389.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 9.000 242.000 214.000 318.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 74.000 374.000 359.000 847.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 291.000 851.000 962.000 1.251.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 270.000 1.117.000 1.644.000 2.181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.000 -21.000 266.000 259.000 -156.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.3 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.3 1.3 0.9
Soliditet -98.8 -92.2 -3.3 -11.9 15.9
Resultatgrad 1.2 - -1.8 -6.7 -1.0
Rentedekningsgrad 0.6 -7.8 -2.6 -9.3 -1.8
Gjeldsgrad -2.1 -31.2 -9.4 5.3
Total kapitalrentabilitet 5.1 -69.3 -9.2 -29.9 -3.0
Signatur
20.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex