Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sh Group Norway As
Juridisk navn:  Sh Group Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51715800
Maskinveien 24 Maskinveien 24 Fax: 51715801
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 867188592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/25/1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sollie engineering and production as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
41.63%
Resultat  
  
-69.06%
Egenkapital  
  
1.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.509.000 10.950.000 65.947.000 139.496.000 167.698.000
Resultat: 367.000 1.186.000 -1.082.000 10.181.000 484.000
Egenkapital: 20.268.000 19.989.000 19.071.000 23.380.000 15.585.000
Regnskap for  Sh Group Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.509.000 10.950.000 65.947.000 139.496.000 167.698.000
Driftskostnader -15.848.000 -11.668.000 -65.796.000 -129.841.000 -169.684.000
Driftsresultat -338.000 -719.000 151.000 9.655.000 -1.985.000
Finansinntekter 720.000 2.075.000 321.000 2.370.000 3.904.000
Finanskostnader -14.000 -171.000 -1.554.000 -1.844.000 -1.435.000
Finans 706.000 1.904.000 -1.233.000 526.000 2.469.000
Resultat før skatt 367.000 1.186.000 -1.082.000 10.181.000 484.000
Skattekostnad -88.000 -268.000 356.000 -2.386.000 -99.000
Årsresultat 279.000 918.000 -726.000 7.795.000 385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 144.000 324.000 361.000 469.000 1.000
Sum omløpsmidler 21.492.000 24.624.000 31.701.000 60.169.000 59.662.000
Sum eiendeler 21.636.000 24.948.000 32.062.000 60.638.000 59.663.000
Sum opptjent egenkapital 20.168.000 19.889.000 18.971.000 23.280.000 15.485.000
Sum egenkapital 20.268.000 19.989.000 19.071.000 23.380.000 15.585.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 0 1.044.000 4.127.000 3.023.000
Sum kortsiktig gjeld 1.351.000 4.958.000 11.947.000 33.130.000 41.055.000
Sum gjeld og egenkapital 21.636.000 24.947.000 32.062.000 60.637.000 59.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.036.000 4.840.000 57.527.000 139.276.000 167.478.000
Andre inntekter 6.473.000 6.110.000 8.420.000 220.000 220.000
Driftsinntekter 15.509.000 10.950.000 65.947.000 139.496.000 167.698.000
Varekostnad -8.626.000 -3.250.000 -54.844.000 -111.975.000 -147.858.000
Lønninger -5.323.000 -5.871.000 -8.027.000 -12.501.000 -10.878.000
Avskrivning -123.000 -108.000 -108.000 -73.000 -1.896.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -4.646.000
Andre driftskostnader -1.776.000 -2.439.000 -2.817.000 -5.292.000 -4.406.000
Driftskostnader -15.848.000 -11.668.000 -65.796.000 -129.841.000 -169.684.000
Driftsresultat -338.000 -719.000 151.000 9.655.000 -1.985.000
Finansinntekter 720.000 2.075.000 321.000 2.370.000 3.904.000
Finanskostnader -14.000 -171.000 -1.554.000 -1.844.000 -1.435.000
Finans 706.000 1.904.000 -1.233.000 526.000 2.469.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 279.000 918.000 -726.000 7.795.000 385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 72.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 144.000 252.000 361.000 469.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 1.000
Sum varige driftsmidler 144.000 252.000 361.000 469.000 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 144.000 324.000 361.000 469.000 1.000
Varebeholdning 0 0 639.000 640.000 0
Kundefordringer 4.542.000 126.000 25.069.000 41.124.000 41.714.000
Andre fordringer 48.000 60.000 55.000 166.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.256.000 277.000 1.126.000 9.017.000 8.784.000
Sum omløpsmidler 21.492.000 24.624.000 31.701.000 60.169.000 59.662.000
Sum eiendeler 21.636.000 24.948.000 32.062.000 60.638.000 59.663.000
Sum opptjent egenkapital 20.168.000 19.889.000 18.971.000 23.280.000 15.485.000
Sum egenkapital 20.268.000 19.989.000 19.071.000 23.380.000 15.585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 0 1.044.000 4.127.000 3.023.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.027.000 17.158.000 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 0 1.044.000 4.127.000 3.023.000
Leverandørgjeld 177.000 239.000 6.315.000 10.312.000 18.387.000
Betalbar skatt 0 1.273.000 1.314.000 1.062.000 1.126.000
Skyldig offentlige avgifter 279.000 468.000 1.119.000 1.331.000 9.247.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 895.000 2.979.000 1.172.000 3.267.000 12.294.000
Sum kortsiktig gjeld 1.351.000 4.958.000 11.947.000 33.130.000 41.055.000
Sum gjeld og egenkapital 21.636.000 24.947.000 32.062.000 60.637.000 59.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.141.000 19.666.000 19.754.000 27.039.000 18.607.000
Likviditetsgrad 1 15.9 5 2.7 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 15.9 5 2.6 1.8 1.5
Soliditet 93.7 80.1 59.5 38.6 26.1
Resultatgrad -2.2 -6.6 0.2 6.9 -1.2
Rentedekningsgrad -24.1 -4.2 0.1 6.5 1.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.7 1.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 1.8 5.4 1.5 19.8 3.2
Signatur
02.06.2017
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex