Shakers AS
Juridisk navn:  Shakers AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38099461
Borgerkorpsgata 9 Borgerkorpsgata 9 Fax:
4616 Kristiansand S 4616 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 983979734
Aksjekapital: 150.001 NOK
Etableringsdato: 11/29/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
52.73%
Egenkapital  
  
5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -130.000 -275.000 -125.000 -280.000 -116.000
Egenkapital: 171.000 162.000 23.000 148.000 428.000
Regnskap for  Shakers AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -105.000 -74.000 -111.000 -50.000 -85.000
Driftsresultat -105.000 -74.000 -111.000 -50.000 -85.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -25.000 -202.000 -15.000 -230.000 -30.000
Finans -25.000 -202.000 -14.000 -230.000 -30.000
Resultat før skatt -130.000 -275.000 -125.000 -280.000 -116.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -130.000 -275.000 -125.000 -280.000 -116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.298.000 1.096.000 666.000 681.000 788.000
Sum omløpsmidler 79.000 194.000 390.000 305.000 170.000
Sum eiendeler 1.377.000 1.290.000 1.056.000 986.000 958.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 12.000 -127.000 -2.000 0
Sum egenkapital 171.000 162.000 23.000 148.000 428.000
Sum langsiktig gjeld 1.108.000 1.084.000 989.000 807.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 44.000 43.000 30.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 1.378.000 1.290.000 1.055.000 985.000 958.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 -4.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -74.000 -107.000 -50.000 -85.000
Driftskostnader -105.000 -74.000 -111.000 -50.000 -85.000
Driftsresultat -105.000 -74.000 -111.000 -50.000 -85.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -25.000 -202.000 -15.000 -230.000 -30.000
Finans -25.000 -202.000 -14.000 -230.000 -30.000
Konsernbidrag -50.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -130.000 -275.000 -125.000 -280.000 -116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.298.000 1.096.000 666.000 681.000 788.000
Sum anleggsmidler 1.298.000 1.096.000 666.000 681.000 788.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 78.000 188.000 386.000 285.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 6.000 5.000 19.000 39.000
Sum omløpsmidler 79.000 194.000 390.000 305.000 170.000
Sum eiendeler 1.377.000 1.290.000 1.056.000 986.000 958.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 12.000 -127.000 -2.000 0
Sum egenkapital 171.000 162.000 23.000 148.000 428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.108.000 1.084.000 989.000 807.000 500.000
Leverandørgjeld 12.000 9.000 8.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 35.000 35.000 30.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 44.000 43.000 30.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 1.378.000 1.290.000 1.055.000 985.000 958.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 150.000 347.000 275.000 140.000
Likviditetsgrad 1 0.8 4.4 9.1 10.2 5.7
Likviditetsgrad 2 0.8 4.4 9.1 10.2 5.7
Soliditet 12.4 12.6 2.2 1 44.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.2 -0.4 -7.4 -0.2 -2.8
Gjeldsgrad 7.1 7 44.9 5.7 1.2
Total kapitalrentabilitet -7.6 -5.7 -10.4 -5.1 -8.9
Signatur
04.09.2015
SIGNATUR
ELLEFSEN DIDRIK EMIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex