Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Shampoo Frisør
Juridisk navn:  Shampoo Frisør
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40016900
Stakkevollveien 69A Nøkken 28 Fax:
9010 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 987086998
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/7/2004 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Balanse Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.28%
Resultat  
  
2100%
Egenkapital  
  
11.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 2.139.000 2.145.000 2.169.000 2.098.000 1.503.000
Resultat: 110.000 5.000 15.000 -487.000 -347.000
Egenkapital: -826.000 -936.000 -940.000 -955.000 -468.000
Regnskap for  Shampoo Frisør
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 2.139.000 2.145.000 2.169.000 2.098.000 1.503.000
Driftskostnader -2.030.000 -2.141.000 -2.155.000 -2.585.000 -1.851.000
Driftsresultat 110.000 4.000 15.000 -487.000 -347.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 110.000 5.000 15.000 -487.000 -347.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 5.000 15.000 -487.000 -347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 38.000 117.000 128.000 194.000
Sum omløpsmidler 339.000 353.000 380.000 302.000 244.000
Sum eiendeler 377.000 391.000 497.000 430.000 438.000
Sum opptjent egenkapital -826.000 -936.000 -940.000 -955.000 -468.000
Sum egenkapital -826.000 -936.000 -940.000 -955.000 -468.000
Sum langsiktig gjeld 964.000 1.042.000 1.139.000 1.072.000 539.000
Sum kortsiktig gjeld 238.000 285.000 299.000 313.000 367.000
Sum gjeld og egenkapital 376.000 391.000 498.000 430.000 438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.139.000 2.145.000 2.169.000 2.098.000 1.503.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.139.000 2.145.000 2.169.000 2.098.000 1.503.000
Varekostnad -209.000 -169.000 -201.000 -175.000 -124.000
Lønninger -1.298.000 -1.343.000 -1.347.000 -1.656.000 -1.097.000
Avskrivning -10.000 -62.000 -71.000 -66.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -513.000 -567.000 -536.000 -688.000 -570.000
Driftskostnader -2.030.000 -2.141.000 -2.155.000 -2.585.000 -1.851.000
Driftsresultat 110.000 4.000 15.000 -487.000 -347.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 5.000 15.000 -487.000 -347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.000 16.000 32.000 23.000 34.000
Maskiner anlegg 0 0 22.000 43.000 65.000
Driftsløsøre 0 3.000 28.000 61.000 95.000
Sum varige driftsmidler 10.000 19.000 81.000 128.000 194.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 18.000 36.000 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 38.000 117.000 128.000 194.000
Varebeholdning 219.000 226.000 193.000 173.000 129.000
Kundefordringer 0 0 0 0 3.000
Andre fordringer 0 0 0 22.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 119.000 128.000 187.000 107.000 90.000
Sum omløpsmidler 339.000 353.000 380.000 302.000 244.000
Sum eiendeler 377.000 391.000 497.000 430.000 438.000
Sum opptjent egenkapital -826.000 -936.000 -940.000 -955.000 -468.000
Sum egenkapital -826.000 -936.000 -940.000 -955.000 -468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 964.000 1.042.000 1.139.000 1.072.000 539.000
Leverandørgjeld 23.000 27.000 50.000 33.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 133.000 128.000 126.000 150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 125.000 121.000 153.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 238.000 285.000 299.000 313.000 367.000
Sum gjeld og egenkapital 376.000 391.000 498.000 430.000 438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 68.000 81.000 -11.000 -123.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.3 1.0 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.7 0.5 0.4
Soliditet -219.7 -239.4 -188.8 -222.1 -106.8
Resultatgrad 5.1 0.2 0.7 -23.2 -23.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 -1.4 -1.5 -1.5 -1.9
Total kapitalrentabilitet 29.3 1.0 3.0 -113.3 -79.0
Signatur
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex