Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Shampoo Frisør
Juridisk navn:  Shampoo Frisør
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40016900
Stakkevollveien 69 A Nøkken 28 Fax:
9010 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 987086998
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/7/2004 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Balanse Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.11%
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
0.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 2.145.000 2.169.000 2.098.000 1.503.000 581.000
Resultat: 5.000 15.000 -487.000 -347.000 -152.000
Egenkapital: -936.000 -940.000 -955.000 -468.000 -121.000
Regnskap for  Shampoo Frisør
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 2.145.000 2.169.000 2.098.000 1.503.000 581.000
Driftskostnader -2.141.000 -2.155.000 -2.585.000 -1.851.000 -734.000
Driftsresultat 4.000 15.000 -487.000 -347.000 -153.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 5.000 15.000 -487.000 -347.000 -152.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 15.000 -487.000 -347.000 -152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 117.000 128.000 194.000 225.000
Sum omløpsmidler 353.000 380.000 302.000 244.000 182.000
Sum eiendeler 391.000 497.000 430.000 438.000 407.000
Sum opptjent egenkapital -936.000 -940.000 -955.000 -468.000 -121.000
Sum egenkapital -936.000 -940.000 -955.000 -468.000 -121.000
Sum langsiktig gjeld 1.042.000 1.139.000 1.072.000 539.000 389.000
Sum kortsiktig gjeld 285.000 299.000 313.000 367.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 391.000 498.000 430.000 438.000 407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.145.000 2.169.000 2.098.000 1.503.000 581.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.145.000 2.169.000 2.098.000 1.503.000 581.000
Varekostnad -169.000 -201.000 -175.000 -124.000 -56.000
Lønninger -1.343.000 -1.347.000 -1.656.000 -1.097.000 -381.000
Avskrivning -62.000 -71.000 -66.000 -60.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -567.000 -536.000 -688.000 -570.000 -251.000
Driftskostnader -2.141.000 -2.155.000 -2.585.000 -1.851.000 -734.000
Driftsresultat 4.000 15.000 -487.000 -347.000 -153.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 15.000 -487.000 -347.000 -152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.000 32.000 23.000 34.000 45.000
Maskiner anlegg 0 22.000 43.000 65.000 87.000
Driftsløsøre 3.000 28.000 61.000 95.000 77.000
Sum varige driftsmidler 19.000 81.000 128.000 194.000 208.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 36.000 0 0 17.000
Sum anleggsmidler 38.000 117.000 128.000 194.000 225.000
Varebeholdning 226.000 193.000 173.000 129.000 59.000
Kundefordringer 0 0 0 3.000 0
Andre fordringer 0 0 22.000 22.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 128.000 187.000 107.000 90.000 115.000
Sum omløpsmidler 353.000 380.000 302.000 244.000 182.000
Sum eiendeler 391.000 497.000 430.000 438.000 407.000
Sum opptjent egenkapital -936.000 -940.000 -955.000 -468.000 -121.000
Sum egenkapital -936.000 -940.000 -955.000 -468.000 -121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.042.000 1.139.000 1.072.000 539.000 389.000
Leverandørgjeld 27.000 50.000 33.000 48.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 133.000 128.000 126.000 150.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 121.000 153.000 169.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 285.000 299.000 313.000 367.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 391.000 498.000 430.000 438.000 407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 81.000 -11.000 -123.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.0 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.5 0.4 0.9
Soliditet -239.4 -188.8 -222.1 -106.8 -29.7
Resultatgrad 0.2 0.7 -23.2 -23.1 -26.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -1.5 -1.5 -1.9 -4.4
Total kapitalrentabilitet 1.0 3.0 -113.3 -79.0 -37.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex