Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Shampoo Frisør
Juridisk navn:  Shampoo Frisør
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92024999
Stakkevollveien 69 A Draugen 183 Fax:
9010 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 987086998
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 07.09.2004
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Fortuna Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20,68%
Resultat  
  
268%
Egenkapital  
  
41,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 1.488.000 1.233.000 1.759.000 2.139.000 2.145.000
Resultat: 276.000 75.000 94.000 110.000 5.000
Egenkapital: -381.000 -656.000 -731.000 -826.000 -936.000
Regnskap for  Shampoo Frisør
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1.488.000 1.233.000 1.759.000 2.139.000 2.145.000
Driftskostnader -1.213.000 -1.158.000 -1.665.000 -2.030.000 -2.141.000
Driftsresultat 276.000 75.000 94.000 110.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 276.000 75.000 94.000 110.000 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 75.000 94.000 110.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 38.000 38.000
Sum omløpsmidler 349.000 309.000 325.000 339.000 353.000
Sum eiendeler 349.000 309.000 330.000 377.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -381.000 -656.000 -731.000 -826.000 -936.000
Sum egenkapital -381.000 -656.000 -731.000 -826.000 -936.000
Sum langsiktig gjeld 541.000 820.000 903.000 964.000 1.042.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 145.000 158.000 238.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 309.000 330.000 376.000 391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.488.000 1.233.000 1.653.000 2.139.000 2.145.000
Andre inntekter 0 0 106.000 0 0
Driftsinntekter 1.488.000 1.233.000 1.759.000 2.139.000 2.145.000
Varekostnad -142.000 -92.000 -262.000 -209.000 -169.000
Lønninger -832.000 -817.000 -957.000 -1.298.000 -1.343.000
Avskrivning 0 -5.000 -5.000 -10.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -244.000 -441.000 -513.000 -567.000
Driftskostnader -1.213.000 -1.158.000 -1.665.000 -2.030.000 -2.141.000
Driftsresultat 276.000 75.000 94.000 110.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 75.000 94.000 110.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 5.000 10.000 16.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000 10.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 28.000 18.000
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 38.000 38.000
Varebeholdning 116.000 101.000 98.000 219.000 226.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 234.000 208.000 227.000 119.000 128.000
Sum omløpsmidler 349.000 309.000 325.000 339.000 353.000
Sum eiendeler 349.000 309.000 330.000 377.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -381.000 -656.000 -731.000 -826.000 -936.000
Sum egenkapital -381.000 -656.000 -731.000 -826.000 -936.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 541.000 820.000 903.000 964.000 1.042.000
Leverandørgjeld 33.000 3.000 0 23.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 82.000 70.000 75.000 101.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 72.000 83.000 114.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 145.000 158.000 238.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 309.000 330.000 376.000 391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 164.000 167.000 101.000 68.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 2.1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.5 0.6 0.5
Soliditet -109.2 -212.3 -221.5 -219.7 -239.4
Resultatgrad 18.5 6.1 5.3 5.1 0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4
Total kapitalrentabilitet 79.1 24.3 28.5 29.3 1.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex