Shelter Eiendom AS
Juridisk navn:  Shelter Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73960800
Postboks 2435 Torgarden Nordslettvegen 1 Fax: 73960805
7005 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 993053155
Aksjekapital: 185.000 NOK
Etableringsdato: 6/13/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-19.39%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 998.000 1.238.000 1.245.000 998.000 998.000
Egenkapital: 2.276.000 2.276.000 2.043.000 2.606.000 1.625.000
Regnskap for  Shelter Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -15.000 -8.000 -4.000 -5.000
Driftsresultat -8.000 -15.000 -8.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 1.005.000 1.252.000 1.252.000 1.002.000 1.002.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.005.000 1.252.000 1.252.000 1.002.000 1.002.000
Resultat før skatt 998.000 1.238.000 1.245.000 998.000 998.000
Skattekostnad 2.000 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000
Årsresultat 1.000.000 1.232.000 1.238.000 991.000 991.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.469.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000
Sum omløpsmidler 1.814.000 1.821.000 2.389.000 1.161.000 1.171.000
Sum eiendeler 3.283.000 3.290.000 3.858.000 2.630.000 2.640.000
Sum opptjent egenkapital 2.091.000 2.091.000 1.858.000 2.421.000 1.440.000
Sum egenkapital 2.276.000 2.276.000 2.043.000 2.606.000 1.625.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 8.000 9.000 7.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 1.001.000 1.006.000 1.806.000 17.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.283.000 3.290.000 3.858.000 2.630.000 2.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -15.000 -8.000 -4.000 -5.000
Driftskostnader -8.000 -15.000 -8.000 -4.000 -5.000
Driftsresultat -8.000 -15.000 -8.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 1.005.000 1.252.000 1.252.000 1.002.000 1.002.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.005.000 1.252.000 1.252.000 1.002.000 1.002.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.800.000 -10.000 -1.000.000
Årsresultat 1.000.000 1.232.000 1.238.000 991.000 991.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.469.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000
Sum anleggsmidler 1.469.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000.000 1.250.000 1.250.000 1.000.000 1.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 814.000 571.000 1.139.000 161.000 171.000
Sum omløpsmidler 1.814.000 1.821.000 2.389.000 1.161.000 1.171.000
Sum eiendeler 3.283.000 3.290.000 3.858.000 2.630.000 2.640.000
Sum opptjent egenkapital 2.091.000 2.091.000 1.858.000 2.421.000 1.440.000
Sum egenkapital 2.276.000 2.276.000 2.043.000 2.606.000 1.625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 8.000 9.000 7.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 8.000 9.000 7.000 8.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 6.000 6.000 7.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.800.000 -10.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000.000 1.800.000 10.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.001.000 1.006.000 1.806.000 17.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.283.000 3.290.000 3.858.000 2.630.000 2.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 813.000 815.000 583.000 1.144.000 163.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.3 68.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.3 68.3 1.2
Soliditet 69.3 69.2 5 99.1 61.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.9 0 0.6
Total kapitalrentabilitet 30.4 37.6 32.2 37.9 37.8
Signatur
20.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex