Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sherpa Business Consulting As
Juridisk navn:  Sherpa Business Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90932909
Kalkbrennerveien 30B Kalkbrennerveien 30B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989180606
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7.95%
Egenkapital  
  
-10.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 117.000 0 0 0 0
Resultat: -278.000 -302.000 -741.000 -745.000 -10.000
Egenkapital: 2.465.000 2.743.000 3.045.000 3.280.000 4.025.000
Regnskap for  Sherpa Business Consulting As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 117.000 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -40.000 -36.000 -19.000 -26.000
Driftsresultat 94.000 -40.000 -36.000 -19.000 -26.000
Finansinntekter 39.000 -262.000 -705.000 -726.000 16.000
Finanskostnader -411.000 0 0 0 0
Finans -372.000 -262.000 -705.000 -726.000 16.000
Resultat før skatt -278.000 -302.000 -741.000 -745.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -278.000 -302.000 -741.000 -745.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 237.000 611.000 830.000 2.894.000 3.734.000
Sum omløpsmidler 2.228.000 2.132.000 2.215.000 386.000 292.000
Sum eiendeler 2.465.000 2.743.000 3.045.000 3.280.000 4.026.000
Sum opptjent egenkapital 2.365.000 2.643.000 2.945.000 3.180.000 3.925.000
Sum egenkapital 2.465.000 2.743.000 3.045.000 3.280.000 4.025.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.465.000 2.743.000 3.045.000 3.280.000 4.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 117.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 117.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -40.000 -36.000 -19.000 -26.000
Driftskostnader -23.000 -40.000 -36.000 -19.000 -26.000
Driftsresultat 94.000 -40.000 -36.000 -19.000 -26.000
Finansinntekter 39.000 -262.000 -705.000 -726.000 16.000
Finanskostnader -411.000 0 0 0 0
Finans -372.000 -262.000 -705.000 -726.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -278.000 -302.000 -741.000 -745.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 237.000 611.000 830.000 2.894.000 3.734.000
Sum anleggsmidler 237.000 611.000 830.000 2.894.000 3.734.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 117.000 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 13.000 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.098.000 2.120.000 2.202.000 386.000 292.000
Sum omløpsmidler 2.228.000 2.132.000 2.215.000 386.000 292.000
Sum eiendeler 2.465.000 2.743.000 3.045.000 3.280.000 4.026.000
Sum opptjent egenkapital 2.365.000 2.643.000 2.945.000 3.180.000 3.925.000
Sum egenkapital 2.465.000 2.743.000 3.045.000 3.280.000 4.025.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.465.000 2.743.000 3.045.000 3.280.000 4.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.228.000 2.132.000 2.215.000 386.000 292.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 80.3
Rentedekningsgrad 0.2
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.4 -24.3 -22.7 -0.2
Signatur
16.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex