Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sias Contract AS
Juridisk navn:  Sias Contract AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67830100
Fornebuveien 37 Fornebuveien 37 Fax: 67830101
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990384959
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 10/11/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: strømmen innredninger as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.16%
Resultat  
  
48.52%
Egenkapital  
  
6.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 88.894.000 86.171.000 88.802.000 69.396.000 112.019.000
Resultat: 6.664.000 4.487.000 8.234.000 2.307.000 2.969.000
Egenkapital: 8.028.000 7.538.000 7.168.000 5.320.000 3.340.000
Regnskap for  Sias Contract AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 88.894.000 86.171.000 88.802.000 69.396.000 112.019.000
Driftskostnader -82.246.000 -81.218.000 -80.469.000 -67.335.000 -108.246.000
Driftsresultat 6.648.000 4.954.000 8.333.000 2.061.000 3.773.000
Finansinntekter 528.000 435.000 740.000 829.000 439.000
Finanskostnader -511.000 -902.000 -840.000 -584.000 -1.242.000
Finans 17.000 -467.000 -100.000 245.000 -803.000
Resultat før skatt 6.664.000 4.487.000 8.234.000 2.307.000 2.969.000
Skattekostnad -1.427.000 -1.077.000 -2.059.000 -602.000 -1.715.000
Årsresultat 5.237.000 3.410.000 6.175.000 1.705.000 1.254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.707.000 1.887.000 1.319.000 864.000 506.000
Sum omløpsmidler 30.349.000 30.691.000 24.395.000 25.596.000 22.419.000
Sum eiendeler 32.056.000 32.578.000 25.714.000 26.460.000 22.925.000
Sum opptjent egenkapital 7.928.000 7.438.000 7.068.000 5.220.000 3.240.000
Sum egenkapital 8.028.000 7.538.000 7.168.000 5.320.000 3.340.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 2.000 6.000 0 2.177.000
Sum kortsiktig gjeld 24.015.000 25.039.000 18.539.000 21.141.000 17.408.000
Sum gjeld og egenkapital 32.055.000 32.579.000 25.713.000 26.461.000 22.925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.888.000 86.123.000 88.745.000 69.026.000 112.019.000
Andre inntekter 6.000 48.000 58.000 370.000 0
Driftsinntekter 88.894.000 86.171.000 88.802.000 69.396.000 112.019.000
Varekostnad -65.298.000 -65.153.000 -64.811.000 -51.374.000 -90.135.000
Lønninger -13.972.000 -12.540.000 -10.901.000 -11.409.000 -13.563.000
Avskrivning -443.000 -339.000 -265.000 -232.000 -234.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.533.000 -3.186.000 -4.492.000 -4.320.000 -4.314.000
Driftskostnader -82.246.000 -81.218.000 -80.469.000 -67.335.000 -108.246.000
Driftsresultat 6.648.000 4.954.000 8.333.000 2.061.000 3.773.000
Finansinntekter 528.000 435.000 740.000 829.000 439.000
Finanskostnader -511.000 -902.000 -840.000 -584.000 -1.242.000
Finans 17.000 -467.000 -100.000 245.000 -803.000
Konsernbidrag -4.747.000 -3.040.000 -4.500.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -450.000 0
Årsresultat 5.237.000 3.410.000 6.175.000 1.705.000 1.254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 602.000 837.000 96.000 102.000 205.000
Driftsløsøre 919.000 869.000 1.045.000 743.000 151.000
Sum varige driftsmidler 1.521.000 1.706.000 1.140.000 845.000 356.000
Sum finansielle anleggsmidler 186.000 182.000 179.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.707.000 1.887.000 1.319.000 864.000 506.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.289.000 20.260.000 10.776.000 11.612.000 14.898.000
Andre fordringer 313.000 357.000 449.000 456.000 1.178.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.746.000 10.074.000 13.170.000 13.528.000 6.343.000
Sum omløpsmidler 30.349.000 30.691.000 24.395.000 25.596.000 22.419.000
Sum eiendeler 32.056.000 32.578.000 25.714.000 26.460.000 22.925.000
Sum opptjent egenkapital 7.928.000 7.438.000 7.068.000 5.220.000 3.240.000
Sum egenkapital 8.028.000 7.538.000 7.168.000 5.320.000 3.340.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 2.000 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 2.000 6.000 0 2.177.000
Leverandørgjeld 9.044.000 10.765.000 7.900.000 13.156.000 7.887.000
Betalbar skatt 0 122.000 533.000 470.000 784.000
Skyldig offentlige avgifter 2.982.000 2.562.000 3.029.000 3.511.000 6.008.000
Utbytte 0 0 0 -450.000 0
Annen kortsiktig gjeld 11.990.000 11.591.000 7.078.000 4.003.000 2.728.000
Sum kortsiktig gjeld 24.015.000 25.039.000 18.539.000 21.141.000 17.408.000
Sum gjeld og egenkapital 32.055.000 32.579.000 25.713.000 26.461.000 22.925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.334.000 5.652.000 5.856.000 4.455.000 5.011.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3
Soliditet 2 23.1 27.9 20.1 14.6
Resultatgrad 7.5 5.7 9.4 3.0 3.4
Rentedekningsgrad 1 5.5 9.9 4.9 3.4
Gjeldsgrad 3 3.3 2.6 4.0 5.9
Total kapitalrentabilitet 22.4 16.5 35.3 10.9 18.4
Signatur
06.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex