Sigdal Kontorservice Arvid Liverød
Juridisk navn:  Sigdal Kontorservice Arvid Liverød
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32713932
Platåveien 11 Platåveien 11 Fax:
3358 Nedre Eggedal 3358 Nedre Eggedal
Fylke: Kommune:
Viken Sigdal
Org.nr: 846556702
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
2.22%
Resultat  
  
29.41%
Egenkapital  
  
155.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 46.000 45.000 45.000 45.000 54.000
Resultat: 22.000 17.000 18.000 26.000 34.000
Egenkapital: 10.000 -18.000 0 0 10.000
Regnskap for  Sigdal Kontorservice Arvid Liverød
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 46.000 45.000 45.000 45.000 54.000
Driftskostnader -24.000 -28.000 -27.000 -19.000 -21.000
Driftsresultat 22.000 17.000 18.000 26.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 22.000 17.000 18.000 26.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 17.000 18.000 26.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.000 0 0 0 10.000
Sum eiendeler 10.000 0 0 0 10.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -18.000 0 0 10.000
Sum egenkapital 10.000 -18.000 0 0 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 18.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 10.000 0 0 0 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.000 45.000 45.000 45.000 54.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 46.000 45.000 45.000 45.000 54.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -28.000 -27.000 -19.000 -21.000
Driftskostnader -24.000 -28.000 -27.000 -19.000 -21.000
Driftsresultat 22.000 17.000 18.000 26.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 17.000 18.000 26.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 0 0 10.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.000 0 0 0 10.000
Sum eiendeler 10.000 0 0 0 10.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -18.000 0 0 10.000
Sum egenkapital 10.000 -18.000 0 0 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 18.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 18.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 10.000 0 0 0 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 -18.000 0 0 10.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 100.0
Resultatgrad 47.8 37.8 4 57.8 63.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2 340.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex