Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigfisk AS
Juridisk navn:  Sigfisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stegen 15 Stegen 15 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 990644381
Aksjekapital: 509.515 NOK
Etableringsdato: 8/23/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
93.61%
Egenkapital  
  
-0.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 48.000 72.000 56.000 72.000 88.000
Resultat: -207.000 -3.239.000 4.150.000 -682.000 -1.170.000
Egenkapital: 17.180.000 17.343.000 21.267.000 18.090.000 19.506.000
Regnskap for  Sigfisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 48.000 72.000 56.000 72.000 88.000
Driftskostnader -445.000 -179.000 -170.000 -196.000 -182.000
Driftsresultat -397.000 -107.000 -115.000 -124.000 -95.000
Finansinntekter 195.000 -2.480.000 4.690.000 -558.000 -1.067.000
Finanskostnader -5.000 -652.000 -425.000 0 -7.000
Finans 190.000 -3.132.000 4.265.000 -558.000 -1.074.000
Resultat før skatt -207.000 -3.239.000 4.150.000 -682.000 -1.170.000
Skattekostnad 43.000 25.000 26.000 27.000 -116.000
Årsresultat -164.000 -3.214.000 4.177.000 -655.000 -1.285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.147.000 10.992.000 12.148.000 14.859.000 14.980.000
Sum omløpsmidler 6.803.000 8.378.000 11.605.000 5.870.000 6.894.000
Sum eiendeler 18.950.000 19.370.000 23.753.000 20.729.000 21.874.000
Sum opptjent egenkapital 16.015.000 16.179.000 20.102.000 16.926.000 18.342.000
Sum egenkapital 17.180.000 17.343.000 21.267.000 18.090.000 19.506.000
Sum langsiktig gjeld 611.000 800.000 948.000 1.501.000 1.904.000
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 1.227.000 1.538.000 1.138.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 18.949.000 19.370.000 23.752.000 20.729.000 21.874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 48.000 72.000 56.000 72.000 88.000
Driftsinntekter 48.000 72.000 56.000 72.000 88.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -5.000 -5.000 -72.000 -72.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -440.000 -174.000 -98.000 -124.000 -110.000
Driftskostnader -445.000 -179.000 -170.000 -196.000 -182.000
Driftsresultat -397.000 -107.000 -115.000 -124.000 -95.000
Finansinntekter 195.000 -2.480.000 4.690.000 -558.000 -1.067.000
Finanskostnader -5.000 -652.000 -425.000 0 -7.000
Finans 190.000 -3.132.000 4.265.000 -558.000 -1.074.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -761.000 0
Årsresultat -164.000 -3.214.000 4.177.000 -655.000 -1.285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.702.000 2.702.000 2.319.000 2.387.000 2.454.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000
Sum varige driftsmidler 2.713.000 2.718.000 2.341.000 2.413.000 2.486.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.433.000 8.274.000 9.807.000 12.446.000 12.495.000
Sum anleggsmidler 12.147.000 10.992.000 12.148.000 14.859.000 14.980.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 4.000 8.000 0
Andre fordringer 0 0 3.000 5.000 3.000
Sum investeringer 6.071.000 8.176.000 10.778.000 5.422.000 6.143.000
Kasse, bank 733.000 202.000 820.000 435.000 748.000
Sum omløpsmidler 6.803.000 8.378.000 11.605.000 5.870.000 6.894.000
Sum eiendeler 18.950.000 19.370.000 23.753.000 20.729.000 21.874.000
Sum opptjent egenkapital 16.015.000 16.179.000 20.102.000 16.926.000 18.342.000
Sum egenkapital 17.180.000 17.343.000 21.267.000 18.090.000 19.506.000
Sum avsetninger til forpliktelser 611.000 800.000 948.000 1.501.000 1.904.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 611.000 800.000 948.000 1.501.000 1.904.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 145.000 215.000 526.000 376.000 463.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -761.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.014.000 12.000 12.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 1.227.000 1.538.000 1.138.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 18.949.000 19.370.000 23.752.000 20.729.000 21.874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.644.000 7.151.000 10.067.000 4.732.000 6.430.000
Likviditetsgrad 1 5.9 6.8 7.5 5.2 14.9
Likviditetsgrad 2 5.9 6.8 7.5 5.2 14.9
Soliditet 90.7 89.5 89.5 87.3 89.2
Resultatgrad -827.1 -148.6 -205.4 -172.2 -108.0
Rentedekningsgrad -79.4 -0.2 -0.3 -166.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.1 -13.4 19.3 -3.3 -5.3
Signatur
27.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex