Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigurdson As
Juridisk navn:  Sigurdson As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storetveitåsen 20 Storetveitåsen 20 Fax:
5067 Bergen 5067 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918345167
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/2/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.48%
Resultat  
  
-44.48%
Egenkapital  
  
52.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.140.000 2.532.000
Resultat: 1.041.000 1.875.000
Egenkapital: 2.218.000 1.455.000
Regnskap for  Sigurdson As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.140.000 2.532.000
Driftskostnader -917.000 -657.000
Driftsresultat 1.223.000 1.875.000
Finansinntekter 55.000 2.000
Finanskostnader -237.000 -2.000
Finans -182.000 0
Resultat før skatt 1.041.000 1.875.000
Skattekostnad -278.000 0
Årsresultat 763.000 1.875.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.467.000 1.604.000
Sum omløpsmidler 438.000 957.000
Sum eiendeler 2.905.000 2.561.000
Sum opptjent egenkapital 2.188.000 1.425.000
Sum egenkapital 2.218.000 1.455.000
Sum langsiktig gjeld 241.000 0
Sum kortsiktig gjeld 446.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 2.905.000 2.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.140.000 2.532.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.140.000 2.532.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -567.000 -367.000
Avskrivning -102.000 -218.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -248.000 -72.000
Driftskostnader -917.000 -657.000
Driftsresultat 1.223.000 1.875.000
Finansinntekter 55.000 2.000
Finanskostnader -237.000 -2.000
Finans -182.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 763.000 1.875.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 508.000
Driftsløsøre 407.000 0
Sum varige driftsmidler 407.000 508.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.061.000 1.096.000
Sum anleggsmidler 2.467.000 1.604.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 204.000 0
Andre fordringer 26.000 680.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 207.000 278.000
Sum omløpsmidler 438.000 957.000
Sum eiendeler 2.905.000 2.561.000
Sum opptjent egenkapital 2.188.000 1.425.000
Sum egenkapital 2.218.000 1.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 511.000
Sum langsiktig gjeld 241.000 0
Leverandørgjeld 82.000 94.000
Betalbar skatt 278.000 450.000
Skyldig offentlige avgifter 28.000 18.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 446.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 2.905.000 2.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 -149.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.9
Soliditet 76.4 56.8
Resultatgrad 57.1 74.1
Rentedekningsgrad 5.2 937.5
Gjeldsgrad 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 4 73.3
Signatur
11.01.2017
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex