Sihco AS
Juridisk navn:  Sihco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55931480
Bjørgeveien 326 Bjørgeveien 326 Fax: 55931481
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977050634
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adb Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.17%
Resultat  
  
140.91%
Egenkapital  
  
0.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.559.000 1.428.000 1.989.000 1.489.000 1.492.000
Resultat: 318.000 132.000 676.000 44.000 122.000
Egenkapital: 390.000 389.000 285.000 267.000 229.000
Regnskap for  Sihco AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.559.000 1.428.000 1.989.000 1.489.000 1.492.000
Driftskostnader -1.242.000 -1.300.000 -1.317.000 -1.447.000 -1.372.000
Driftsresultat 316.000 129.000 672.000 42.000 119.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 318.000 132.000 676.000 44.000 122.000
Skattekostnad -68.000 -28.000 -158.000 -6.000 -26.000
Årsresultat 250.000 105.000 517.000 38.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 703.000 630.000 1.148.000 532.000 524.000
Sum eiendeler 703.000 630.000 1.148.000 532.000 524.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 289.000 185.000 167.000 129.000
Sum egenkapital 390.000 389.000 285.000 267.000 229.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 313.000 241.000 864.000 265.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 630.000 1.149.000 532.000 523.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 104.000
Andre inntekter 1.559.000 1.428.000 1.989.000 1.489.000 1.388.000
Driftsinntekter 1.559.000 1.428.000 1.989.000 1.489.000 1.492.000
Varekostnad 0 -6.000 -98.000 -1.000 -4.000
Lønninger -835.000 -825.000 -803.000 -1.055.000 -919.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -407.000 -469.000 -416.000 -391.000 -449.000
Driftskostnader -1.242.000 -1.300.000 -1.317.000 -1.447.000 -1.372.000
Driftsresultat 316.000 129.000 672.000 42.000 119.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 0 0
Årsresultat 250.000 105.000 517.000 38.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 94.000 94.000
Kundefordringer 32.000 36.000 0 14.000 13.000
Andre fordringer 107.000 81.000 109.000 128.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 564.000 513.000 1.040.000 297.000 297.000
Sum omløpsmidler 703.000 630.000 1.148.000 532.000 524.000
Sum eiendeler 703.000 630.000 1.148.000 532.000 524.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 289.000 185.000 167.000 129.000
Sum egenkapital 390.000 389.000 285.000 267.000 229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 11.000 15.000 31.000 11.000
Betalbar skatt 68.000 28.000 158.000 6.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 122.000 124.000 102.000 130.000
Utbytte 0 0 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 80.000 566.000 126.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 313.000 241.000 864.000 265.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 630.000 1.149.000 532.000 523.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 390.000 389.000 284.000 267.000 230.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.6 1.3 2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.2 2.6 1.3 1.7 1.5
Soliditet 55.5 61.7 24.8 50.2 43.8
Resultatgrad 20.3 9 33.8 2.8 8.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.6 3 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 45.4 21.1 58.8 8.5 23.3
Signatur
08.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex