Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sihco AS
Juridisk navn:  Sihco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55931480
Bjørgeveien 326 Bjørgeveien 326 Fax: 55931481
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 977050634
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adb Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.21%
Resultat  
  
-80.47%
Egenkapital  
  
36.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.428.000 1.989.000 1.489.000 1.492.000 1.565.000
Resultat: 132.000 676.000 44.000 122.000 41.000
Egenkapital: 389.000 285.000 267.000 229.000 133.000
Regnskap for  Sihco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.428.000 1.989.000 1.489.000 1.492.000 1.565.000
Driftskostnader -1.300.000 -1.317.000 -1.447.000 -1.372.000 -1.528.000
Driftsresultat 129.000 672.000 42.000 119.000 36.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 132.000 676.000 44.000 122.000 41.000
Skattekostnad -28.000 -158.000 -6.000 -26.000 -3.000
Årsresultat 105.000 517.000 38.000 96.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 630.000 1.148.000 532.000 524.000 676.000
Sum eiendeler 630.000 1.148.000 532.000 524.000 676.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 185.000 167.000 129.000 33.000
Sum egenkapital 389.000 285.000 267.000 229.000 133.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000 864.000 265.000 294.000 543.000
Sum gjeld og egenkapital 630.000 1.149.000 532.000 523.000 676.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 104.000 91.000
Andre inntekter 1.428.000 1.989.000 1.489.000 1.388.000 1.474.000
Driftsinntekter 1.428.000 1.989.000 1.489.000 1.492.000 1.565.000
Varekostnad -6.000 -98.000 -1.000 -4.000 -17.000
Lønninger -825.000 -803.000 -1.055.000 -919.000 -1.114.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -469.000 -416.000 -391.000 -449.000 -397.000
Driftskostnader -1.300.000 -1.317.000 -1.447.000 -1.372.000 -1.528.000
Driftsresultat 129.000 672.000 42.000 119.000 36.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 -160.000
Årsresultat 105.000 517.000 38.000 96.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 94.000 94.000 94.000
Kundefordringer 36.000 0 14.000 13.000 30.000
Andre fordringer 81.000 109.000 128.000 120.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 513.000 1.040.000 297.000 297.000 436.000
Sum omløpsmidler 630.000 1.148.000 532.000 524.000 676.000
Sum eiendeler 630.000 1.148.000 532.000 524.000 676.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 185.000 167.000 129.000 33.000
Sum egenkapital 389.000 285.000 267.000 229.000 133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 15.000 31.000 11.000 12.000
Betalbar skatt 28.000 158.000 6.000 26.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 124.000 102.000 130.000 268.000
Utbytte 0 -500.000 0 0 -160.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 566.000 126.000 126.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 864.000 265.000 294.000 543.000
Sum gjeld og egenkapital 630.000 1.149.000 532.000 523.000 676.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 389.000 284.000 267.000 230.000 133.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.3 2 1.8 1.2
Likviditetsgrad 2 2.6 1.3 1.7 1.5 1.1
Soliditet 61.7 24.8 50.2 43.8 19.7
Resultatgrad 9 33.8 2.8 8.0 2.3
Rentedekningsgrad 41.0
Gjeldsgrad 0.6 3 1 1.3 4.1
Total kapitalrentabilitet 21.1 58.8 8.5 23.3 6.1
Signatur
08.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex