Siktedukfabrikken AS
Juridisk navn:  Siktedukfabrikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74287600
Løvegen 2 Løvegen 2 Fax: 74287601
7820 Spillum 7820 Spillum
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsos
Org.nr: 938026998
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 2/3/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: All Revisjon AS
Regnskapsfører: Oros Bjørnør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.16%
Resultat  
  
2.58%
Egenkapital  
  
7.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 58.668.000 55.787.000 51.682.000 54.106.000 47.424.000
Resultat: 7.833.000 7.636.000 5.934.000 6.947.000 6.174.000
Egenkapital: 26.821.000 24.875.000 24.457.000 23.066.000 21.088.000
Regnskap for  Siktedukfabrikken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 58.668.000 55.787.000 51.682.000 54.106.000 47.424.000
Driftskostnader -49.977.000 -47.466.000 -45.214.000 -46.472.000 -41.180.000
Driftsresultat 8.692.000 8.321.000 6.467.000 7.634.000 6.244.000
Finansinntekter 42.000 48.000 35.000 15.000 454.000
Finanskostnader -901.000 -733.000 -568.000 -702.000 -523.000
Finans -859.000 -685.000 -533.000 -687.000 -69.000
Resultat før skatt 7.833.000 7.636.000 5.934.000 6.947.000 6.174.000
Skattekostnad -1.887.000 -1.917.000 -1.543.000 -1.969.000 -1.543.000
Årsresultat 5.945.000 5.718.000 4.391.000 4.978.000 4.632.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.984.000 31.390.000 34.495.000 22.980.000 24.658.000
Sum omløpsmidler 25.003.000 23.078.000 20.319.000 20.014.000 17.880.000
Sum eiendeler 55.987.000 54.468.000 54.814.000 42.994.000 42.538.000
Sum opptjent egenkapital 26.221.000 24.275.000 23.857.000 22.466.000 20.488.000
Sum egenkapital 26.821.000 24.875.000 24.457.000 23.066.000 21.088.000
Sum langsiktig gjeld 16.127.000 17.145.000 9.548.000 10.500.000 12.300.000
Sum kortsiktig gjeld 13.040.000 12.448.000 20.810.000 9.428.000 9.150.000
Sum gjeld og egenkapital 55.988.000 54.468.000 54.815.000 42.994.000 42.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.668.000 55.774.000 51.653.000 54.061.000 47.424.000
Andre inntekter 0 12.000 29.000 45.000 0
Driftsinntekter 58.668.000 55.787.000 51.682.000 54.106.000 47.424.000
Varekostnad -20.808.000 -19.362.000 -17.068.000 -18.647.000 -16.676.000
Lønninger -17.856.000 -16.294.000 -16.610.000 -16.278.000 -14.009.000
Avskrivning -3.973.000 -4.002.000 -4.285.000 -3.872.000 -3.643.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.340.000 -7.808.000 -7.251.000 -7.675.000 -6.852.000
Driftskostnader -49.977.000 -47.466.000 -45.214.000 -46.472.000 -41.180.000
Driftsresultat 8.692.000 8.321.000 6.467.000 7.634.000 6.244.000
Finansinntekter 42.000 48.000 35.000 15.000 454.000
Finanskostnader -901.000 -733.000 -568.000 -702.000 -523.000
Finans -859.000 -685.000 -533.000 -687.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.600.000
Årsresultat 5.945.000 5.718.000 4.391.000 4.978.000 4.632.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.747.000 1.549.000 1.283.000 1.026.000 750.000
Fast eiendom 23.010.000 25.367.000 27.485.000 14.611.000 16.426.000
Maskiner anlegg 1.695.000 1.531.000 2.133.000 3.411.000 4.974.000
Driftsløsøre 2.484.000 1.911.000 2.496.000 2.636.000 1.073.000
Sum varige driftsmidler 27.188.000 28.809.000 32.114.000 20.657.000 22.472.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.048.000 1.033.000 1.098.000 1.296.000 1.436.000
Sum anleggsmidler 30.984.000 31.390.000 34.495.000 22.980.000 24.658.000
Varebeholdning 11.791.000 10.913.000 10.719.000 11.250.000 10.259.000
Kundefordringer 4.553.000 5.038.000 4.075.000 3.424.000 3.780.000
Andre fordringer 1.398.000 796.000 991.000 435.000 858.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.261.000 6.332.000 4.534.000 4.905.000 2.983.000
Sum omløpsmidler 25.003.000 23.078.000 20.319.000 20.014.000 17.880.000
Sum eiendeler 55.987.000 54.468.000 54.814.000 42.994.000 42.538.000
Sum opptjent egenkapital 26.221.000 24.275.000 23.857.000 22.466.000 20.488.000
Sum egenkapital 26.821.000 24.875.000 24.457.000 23.066.000 21.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 9.368.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.127.000 17.145.000 9.548.000 10.500.000 12.300.000
Leverandørgjeld 2.425.000 2.586.000 3.876.000 1.781.000 2.439.000
Betalbar skatt 2.086.000 2.182.000 1.800.000 2.245.000 1.833.000
Skyldig offentlige avgifter 2.301.000 2.110.000 1.110.000 789.000 827.000
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.600.000
Annen kortsiktig gjeld 2.228.000 1.569.000 1.657.000 1.613.000 1.451.000
Sum kortsiktig gjeld 13.040.000 12.448.000 20.810.000 9.428.000 9.150.000
Sum gjeld og egenkapital 55.988.000 54.468.000 54.815.000 42.994.000 42.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.963.000 10.630.000 -491.000 10.586.000 8.730.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 1 1 0.5 1.0 0.9
Soliditet 47.9 45.7 44.6 53.6 49.6
Resultatgrad 14.8 14.9 12.5 14.1 13.2
Rentedekningsgrad 9.6 11.4 11.4 10.9 12.8
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.2 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 15.6 15.4 11.9 17.8 15.7
Signatur
03.05.2017
SIGNATUR
CEDERBERG BO PETER
Prokurister
03.05.2017
PROKURA
CEDERBERG BO PETER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex