Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Silkfactory As
Juridisk navn:  Silkfactory As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55912673
Brennhaugen 28 Brennhaugen 28 Fax:
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984369751
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2002 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: solheim ortopedisk kirurgi as
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Aval As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.02%
Resultat  
  
154.38%
Egenkapital  
  
-1.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.562.000 2.726.000 3.021.000 2.331.000 2.563.000
Resultat: 87.000 -160.000 533.000 3.000 -695.000
Egenkapital: 715.000 728.000 888.000 354.000 352.000
Regnskap for  Silkfactory As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.562.000 2.726.000 3.021.000 2.331.000 2.563.000
Driftskostnader -2.473.000 -2.885.000 -2.489.000 -2.330.000 -2.896.000
Driftsresultat 88.000 -159.000 533.000 2.000 -333.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -382.000
Finans -1.000 -1.000 0 1.000 -362.000
Resultat før skatt 87.000 -160.000 533.000 3.000 -695.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 87.000 -160.000 533.000 3.000 -695.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 17.000 34.000 51.000 68.000
Sum omløpsmidler 984.000 1.133.000 1.154.000 601.000 795.000
Sum eiendeler 984.000 1.150.000 1.188.000 652.000 863.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 628.000 788.000 254.000 252.000
Sum egenkapital 715.000 728.000 888.000 354.000 352.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 269.000 422.000 300.000 298.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 984.000 1.150.000 1.188.000 652.000 864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.556.000 2.715.000 3.021.000 2.331.000 2.563.000
Andre inntekter 6.000 11.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.562.000 2.726.000 3.021.000 2.331.000 2.563.000
Varekostnad -1.000 -2.000 0 -9.000 -57.000
Lønninger -1.884.000 -2.290.000 -1.961.000 -1.884.000 -1.998.000
Avskrivning -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -571.000 -576.000 -511.000 -420.000 -816.000
Driftskostnader -2.473.000 -2.885.000 -2.489.000 -2.330.000 -2.896.000
Driftsresultat 88.000 -159.000 533.000 2.000 -333.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -382.000
Finans -1.000 -1.000 0 1.000 -362.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Årsresultat 87.000 -160.000 533.000 3.000 -695.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 17.000 34.000 51.000 68.000
Sum varige driftsmidler 0 17.000 34.000 51.000 68.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 17.000 34.000 51.000 68.000
Varebeholdning 0 0 0 9.000 9.000
Kundefordringer 375.000 60.000 260.000 138.000 270.000
Andre fordringer 151.000 215.000 4.000 7.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 458.000 858.000 890.000 447.000 337.000
Sum omløpsmidler 984.000 1.133.000 1.154.000 601.000 795.000
Sum eiendeler 984.000 1.150.000 1.188.000 652.000 863.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 628.000 788.000 254.000 252.000
Sum egenkapital 715.000 728.000 888.000 354.000 352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -32.000 -18.000 0 0 -12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 160.000 145.000 136.000 220.000
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 279.000 155.000 162.000 304.000
Sum kortsiktig gjeld 269.000 422.000 300.000 298.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 984.000 1.150.000 1.188.000 652.000 864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 715.000 711.000 854.000 303.000 283.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.7 3.8 2 1.6
Likviditetsgrad 2 3.7 2.7 3.8 2 1.6
Soliditet 72.7 63.3 74.7 54.3 40.7
Resultatgrad 3.4 -5.8 17.6 0.1 -13.0
Rentedekningsgrad 8 2 -0.8
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.3 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.9 -13.8 44.9 0.6 -36.2
Signatur
03.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex