Silver Equipment As
Juridisk navn:  Silver Equipment As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70128021
Postboks 4414, Ålesund Sentrum Skansekaia 4B Fax:
6044 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 918612572
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/6/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.57%
Resultat  
  
1.96%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 5.890.000 5.924.000 4.075.000
Resultat: 364.000 357.000 120.000
Egenkapital: 30.000 30.000 30.000
Regnskap for  Silver Equipment As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.890.000 5.924.000 4.075.000
Driftskostnader -4.869.000 -4.845.000 -3.336.000
Driftsresultat 1.022.000 1.079.000 739.000
Finansinntekter 15.000 6.000 0
Finanskostnader -673.000 -728.000 -619.000
Finans -658.000 -722.000 -619.000
Resultat før skatt 364.000 357.000 120.000
Skattekostnad -80.000 -82.000 -27.000
Årsresultat 284.000 275.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.072.000 15.642.000 20.063.000
Sum omløpsmidler 4.316.000 3.501.000 3.376.000
Sum eiendeler 15.388.000 19.143.000 23.439.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 11.072.000 17.944.000 22.365.000
Sum kortsiktig gjeld 4.286.000 1.169.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 15.388.000 19.143.000 23.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 4.075.000
Andre inntekter 5.890.000 5.924.000 0
Driftsinntekter 5.890.000 5.924.000 4.075.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -4.570.000 -4.421.000 -3.131.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -424.000 -205.000
Driftskostnader -4.869.000 -4.845.000 -3.336.000
Driftsresultat 1.022.000 1.079.000 739.000
Finansinntekter 15.000 6.000 0
Finanskostnader -673.000 -728.000 -619.000
Finans -658.000 -722.000 -619.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 284.000 275.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 11.072.000 15.642.000 20.063.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.072.000 15.642.000 20.063.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.072.000 15.642.000 20.063.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 575.000 344.000
Andre fordringer 728.000 919.000 781.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.749.000 2.007.000 2.251.000
Sum omløpsmidler 4.316.000 3.501.000 3.376.000
Sum eiendeler 15.388.000 19.143.000 23.439.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.183.000 565.000 367.000
Sum langsiktig gjeld 11.072.000 17.944.000 22.365.000
Leverandørgjeld 1.078.000 602.000 550.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 0 127.000
Sum kortsiktig gjeld 4.286.000 1.169.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 15.388.000 19.143.000 23.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 2.332.000 2.332.000
Likviditetsgrad 1 1 3 3.2
Likviditetsgrad 2 1 3 3.2
Soliditet 0.2 0.2 0.1
Resultatgrad 17.4 18.2 18.1
Rentedekningsgrad 1.5 1.5 1.2
Gjeldsgrad 511.9 637.1 780.3
Total kapitalrentabilitet 6.7 5.7 3.2
Signatur
16.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex