Silver Fjord AS
Juridisk navn:  Silver Fjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55208890
C/O Silver Green As Nordre Nøstekaien 1 Nordre Nøstekaien 1 Fax:
5011 Bergen 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991842276
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.4%
Resultat  
  
-131.44%
Egenkapital  
  
-5.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.073.000 12.244.000 10.641.000 17.052.000 25.998.000
Resultat: -718.000 2.284.000 -987.000 2.489.000 3.308.000
Egenkapital: 11.926.000 12.670.000 10.419.000 11.378.000 8.851.000
Regnskap for  Silver Fjord AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.073.000 12.244.000 10.641.000 17.052.000 25.998.000
Driftskostnader -12.799.000 -10.106.000 -11.416.000 -14.314.000 -23.599.000
Driftsresultat -726.000 2.137.000 -776.000 2.738.000 2.399.000
Finansinntekter 479.000 147.000 1.000 1.000 1.364.000
Finanskostnader -470.000 0 -212.000 -250.000 -455.000
Finans 9.000 147.000 -211.000 -249.000 909.000
Resultat før skatt -718.000 2.284.000 -987.000 2.489.000 3.308.000
Skattekostnad -27.000 -33.000 27.000 38.000 -96.000
Årsresultat -745.000 2.251.000 -959.000 2.527.000 3.212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.309.000 2.849.000 3.715.000 4.680.000 6.629.000
Sum omløpsmidler 6.182.000 10.377.000 7.688.000 7.152.000 8.267.000
Sum eiendeler 12.491.000 13.226.000 11.403.000 11.832.000 14.896.000
Sum opptjent egenkapital 9.909.000 10.654.000 8.403.000 9.362.000 6.834.000
Sum egenkapital 11.926.000 12.670.000 10.419.000 11.378.000 8.851.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 88.000 83.000 145.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 483.000 467.000 901.000 309.000 5.815.000
Sum gjeld og egenkapital 12.492.000 13.226.000 11.404.000 11.833.000 14.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.073.000 12.244.000 10.641.000 15.311.000 25.998.000
Andre inntekter 0 0 0 1.742.000 0
Driftsinntekter 12.073.000 12.244.000 10.641.000 17.052.000 25.998.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.937.000 -5.271.000 -5.094.000 -4.830.000 -4.698.000
Avskrivning -808.000 -767.000 -767.000 -767.000 -717.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.054.000 -4.068.000 -5.555.000 -8.717.000 -18.184.000
Driftskostnader -12.799.000 -10.106.000 -11.416.000 -14.314.000 -23.599.000
Driftsresultat -726.000 2.137.000 -776.000 2.738.000 2.399.000
Finansinntekter 479.000 147.000 1.000 1.000 1.364.000
Finanskostnader -470.000 0 -212.000 -250.000 -455.000
Finans 9.000 147.000 -211.000 -249.000 909.000
Konsernbidrag 745.000 0 959.000 0 1.788.000
Utbytte 0 0 0 0 -5.000.000
Årsresultat -745.000 2.251.000 -959.000 2.527.000 3.212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.309.000 2.849.000 3.715.000 4.680.000 6.629.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.309.000 2.849.000 3.715.000 4.680.000 6.629.000
Varebeholdning 69.000 43.000 68.000 37.000 423.000
Kundefordringer 1.182.000 1.296.000 967.000 162.000 1.196.000
Andre fordringer 364.000 255.000 277.000 298.000 621.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.567.000 8.783.000 6.376.000 6.654.000 6.027.000
Sum omløpsmidler 6.182.000 10.377.000 7.688.000 7.152.000 8.267.000
Sum eiendeler 12.491.000 13.226.000 11.403.000 11.832.000 14.896.000
Sum opptjent egenkapital 9.909.000 10.654.000 8.403.000 9.362.000 6.834.000
Sum egenkapital 11.926.000 12.670.000 10.419.000 11.378.000 8.851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000 88.000 83.000 145.000 229.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 83.000 88.000 83.000 145.000 229.000
Leverandørgjeld 438.000 431.000 526.000 225.000 457.000
Betalbar skatt 29.000 27.000 35.000 46.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 32.000 0
Utbytte 0 0 0 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 16.000 9.000 340.000 5.000 5.181.000
Sum kortsiktig gjeld 483.000 467.000 901.000 309.000 5.815.000
Sum gjeld og egenkapital 12.492.000 13.226.000 11.404.000 11.833.000 14.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.699.000 9.910.000 6.787.000 6.843.000 2.452.000
Likviditetsgrad 1 12.8 22.2 8.5 2 1.4
Likviditetsgrad 2 12.7 22.1 8.5 2 1.4
Soliditet 95.5 95.8 91.4 96.2 59.4
Resultatgrad 17.5 -7.3 16.1 9.2
Rentedekningsgrad -1.5 -3.7 1 8.3
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0 0.7
Total kapitalrentabilitet 17.3 -6.8 23.1 25.3
Signatur
30.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex