Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Silver Seed AS
Juridisk navn:  Silver Seed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76066710
Boks 56 Været Fax: 76077858
8320 Skrova 8320 Skrova
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 971129735
Aksjekapital: 24.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 8/30/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.91%
Resultat  
  
-519.39%
Egenkapital  
  
264.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.121.000 33.483.000 32.861.000 22.423.000 21.550.000
Resultat: -19.356.000 -3.125.000 1.471.000 -67.000 269.000
Egenkapital: 130.966.000 35.917.000 30.559.000 24.531.000 1.028.000
Regnskap for  Silver Seed AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.121.000 33.483.000 32.861.000 22.423.000 21.550.000
Driftskostnader -52.125.000 -35.210.000 -30.343.000 -21.240.000 -20.431.000
Driftsresultat -18.004.000 -1.727.000 2.518.000 1.184.000 1.118.000
Finansinntekter 218.000 98.000 178.000 44.000 66.000
Finanskostnader -1.571.000 -1.496.000 -1.224.000 -1.295.000 -914.000
Finans -1.353.000 -1.398.000 -1.046.000 -1.251.000 -848.000
Resultat før skatt -19.356.000 -3.125.000 1.471.000 -67.000 269.000
Skattekostnad 4.923.000 1.171.000 -188.000 3.159.000 0
Årsresultat -14.433.000 -1.954.000 1.283.000 3.092.000 269.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.155.000 81.001.000 52.614.000 44.854.000 25.597.000
Sum omløpsmidler 115.527.000 36.879.000 31.642.000 47.211.000 16.090.000
Sum eiendeler 199.682.000 117.880.000 84.256.000 92.065.000 41.687.000
Sum opptjent egenkapital -11.189.000 3.244.000 3.244.000 1.961.000 -10.972.000
Sum egenkapital 130.966.000 35.917.000 30.559.000 24.531.000 1.028.000
Sum langsiktig gjeld 62.823.000 69.313.000 46.875.000 16.852.000 16.727.000
Sum kortsiktig gjeld 5.894.000 12.650.000 6.823.000 50.682.000 23.931.000
Sum gjeld og egenkapital 199.683.000 117.880.000 84.257.000 92.065.000 41.686.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.019.000 33.449.000 32.777.000 22.392.000 21.550.000
Andre inntekter 102.000 34.000 85.000 31.000 0
Driftsinntekter 34.121.000 33.483.000 32.861.000 22.423.000 21.550.000
Varekostnad -18.988.000 -16.932.000 -15.932.000 -9.699.000 -10.037.000
Lønninger -6.169.000 -4.224.000 -4.030.000 -3.841.000 -3.572.000
Avskrivning -13.219.000 -5.906.000 -4.603.000 -3.482.000 -3.361.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.802.000 -9.577.000 -8.408.000 -5.014.000 -5.211.000
Driftskostnader -52.125.000 -35.210.000 -30.343.000 -21.240.000 -20.431.000
Driftsresultat -18.004.000 -1.727.000 2.518.000 1.184.000 1.118.000
Finansinntekter 218.000 98.000 178.000 44.000 66.000
Finanskostnader -1.571.000 -1.496.000 -1.224.000 -1.295.000 -914.000
Finans -1.353.000 -1.398.000 -1.046.000 -1.251.000 -848.000
Konsernbidrag 9.482.000 7.312.000 4.745.000 20.411.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.433.000 -1.954.000 1.283.000 3.092.000 269.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.040.000
Fast eiendom 40.930.000 30.541.000 22.716.000 12.917.000 13.541.000
Maskiner anlegg 43.170.000 50.395.000 29.848.000 31.906.000 10.961.000
Driftsløsøre 46.000 49.000 27.000 0 0
Sum varige driftsmidler 84.145.000 80.986.000 52.591.000 44.823.000 24.502.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 15.000 23.000 31.000 55.000
Sum anleggsmidler 84.155.000 81.001.000 52.614.000 44.854.000 25.597.000
Varebeholdning 13.320.000 19.333.000 17.706.000 14.772.000 14.412.000
Kundefordringer 1.208.000 17.000 3.985.000 0 0
Andre fordringer 465.000 1.190.000 1.490.000 5.069.000 1.527.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.220.000 392.000 2.136.000 155.000 151.000
Sum omløpsmidler 115.527.000 36.879.000 31.642.000 47.211.000 16.090.000
Sum eiendeler 199.682.000 117.880.000 84.256.000 92.065.000 41.687.000
Sum opptjent egenkapital -11.189.000 3.244.000 3.244.000 1.961.000 -10.972.000
Sum egenkapital 130.966.000 35.917.000 30.559.000 24.531.000 1.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.423.000 5.513.000 4.375.000 2.605.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.736.000 4.793.000 0 35.967.000 6.980.000
Sum langsiktig gjeld 62.823.000 69.313.000 46.875.000 16.852.000 16.727.000
Leverandørgjeld 2.131.000 7.753.000 6.104.000 3.849.000 4.232.000
Betalbar skatt -1.324.000 -681.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 620.000 399.000 292.000 208.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 730.000 385.000 427.000 10.658.000 12.524.000
Sum kortsiktig gjeld 5.894.000 12.650.000 6.823.000 50.682.000 23.931.000
Sum gjeld og egenkapital 199.683.000 117.880.000 84.257.000 92.065.000 41.686.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.633.000 24.229.000 24.819.000 -3.471.000 -7.841.000
Likviditetsgrad 1 19.6 2.9 4 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 17.3 1.4 2 0.7 0.1
Soliditet 65.6 30.5 36.3 26.6 2.5
Resultatgrad -52.8 -5.2 7.7 5.3 5.2
Rentedekningsgrad -11.5 -1.2 2.1 0.9 1.3
Gjeldsgrad 0.5 2.3 1.8 2.8 39.6
Total kapitalrentabilitet -8.9 -1.4 3.2 1.3 2.8
Signatur
20.07.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN HVER FOR SEG.
Prokurister
20.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex