Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Simian Consult As
Juridisk navn:  Simian Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99705311
Ekraveien 46 Ekraveien 46 Fax: 63002506
0756 Oslo 756 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935414245
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1984 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.25%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-1.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.000 16.000 3.000 0 0
Resultat: -2.000 -4.000 -27.000 -17.000 -37.000
Egenkapital: -275.000 -272.000 -268.000 -242.000 -225.000
Regnskap for  Simian Consult As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.000 16.000 3.000 0 0
Driftskostnader -16.000 -16.000 -26.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat 1.000 0 -23.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -24.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -24.000
Resultat før skatt -2.000 -4.000 -27.000 -17.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -4.000 -27.000 -17.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.000 19.000 3.000 0 0
Sum eiendeler 19.000 19.000 3.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -675.000 -672.000 -668.000 -642.000 -625.000
Sum egenkapital -275.000 -272.000 -268.000 -242.000 -225.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 293.000 291.000 271.000 242.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 19.000 3.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 16.000 3.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.000 16.000 3.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.000 -1.000 -1.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -15.000 -25.000 -13.000 -13.000
Driftskostnader -16.000 -16.000 -26.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat 1.000 0 -23.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -24.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -4.000 -27.000 -17.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 1.000 3.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 14.000 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 18.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.000 19.000 3.000 0 0
Sum eiendeler 19.000 19.000 3.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -675.000 -672.000 -668.000 -642.000 -625.000
Sum egenkapital -275.000 -272.000 -268.000 -242.000 -225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 102.000 102.000 73.000 73.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 190.000 198.000 169.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 293.000 291.000 271.000 242.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 19.000 3.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -274.000 -272.000 -268.000 -242.000 -225.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0 0.1
Soliditet -1527.8 -1431.6 -8933.3
Resultatgrad 5.9 0 -766.7
Rentedekningsgrad 0.3 0 -5.8 -3.3 -0.5
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.0
Total kapitalrentabilitet 5.6 0 -766.7
Signatur
14.03.2017
DAGLIG LEDER.
Prokurister
14.03.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex