Simplex Finckelsen AS
Juridisk navn:  Simplex Finckelsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55922800
Bjørndalsskogen 95 Bjørndalsskogen 95 Fax: 22205872
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 928431576
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1976 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.92%
Resultat  
  
243.24%
Egenkapital  
  
52.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.504.000 5.555.000 7.663.000 6.412.000 7.194.000
Resultat: 159.000 -111.000 441.000 -242.000 139.000
Egenkapital: 386.000 253.000 307.000 231.000 425.000
Regnskap for  Simplex Finckelsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.504.000 5.555.000 7.663.000 6.412.000 7.194.000
Driftskostnader -5.309.000 -5.763.000 -7.194.000 -6.576.000 -6.976.000
Driftsresultat 195.000 -209.000 469.000 -165.000 218.000
Finansinntekter 9.000 161.000 40.000 42.000 18.000
Finanskostnader -45.000 -63.000 -68.000 -118.000 -97.000
Finans -36.000 98.000 -28.000 -76.000 -79.000
Resultat før skatt 159.000 -111.000 441.000 -242.000 139.000
Skattekostnad -26.000 56.000 -115.000 48.000 -105.000
Årsresultat 133.000 -54.000 326.000 -194.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 199.000 153.000 96.000 211.000 164.000
Sum omløpsmidler 1.634.000 1.824.000 2.158.000 2.494.000 2.750.000
Sum eiendeler 1.833.000 1.977.000 2.254.000 2.705.000 2.914.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 153.000 207.000 131.000 325.000
Sum egenkapital 386.000 253.000 307.000 231.000 425.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.448.000 1.724.000 1.948.000 2.474.000 2.489.000
Sum gjeld og egenkapital 1.834.000 1.977.000 2.255.000 2.705.000 2.914.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.504.000 5.555.000 7.663.000 6.412.000 7.194.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.504.000 5.555.000 7.663.000 6.412.000 7.194.000
Varekostnad -2.520.000 -2.446.000 -3.733.000 -3.070.000 -3.291.000
Lønninger -1.977.000 -2.456.000 -2.409.000 -2.464.000 -2.391.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -812.000 -861.000 -1.052.000 -1.042.000 -1.294.000
Driftskostnader -5.309.000 -5.763.000 -7.194.000 -6.576.000 -6.976.000
Driftsresultat 195.000 -209.000 469.000 -165.000 218.000
Finansinntekter 9.000 161.000 40.000 42.000 18.000
Finanskostnader -45.000 -63.000 -68.000 -118.000 -97.000
Finans -36.000 98.000 -28.000 -76.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Årsresultat 133.000 -54.000 326.000 -194.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 126.000 153.000 96.000 211.000 164.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 199.000 153.000 96.000 211.000 164.000
Varebeholdning 1.140.000 1.193.000 1.149.000 1.586.000 1.571.000
Kundefordringer 340.000 510.000 845.000 786.000 1.054.000
Andre fordringer 121.000 36.000 72.000 36.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 85.000 92.000 86.000 84.000
Sum omløpsmidler 1.634.000 1.824.000 2.158.000 2.494.000 2.750.000
Sum eiendeler 1.833.000 1.977.000 2.254.000 2.705.000 2.914.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 153.000 207.000 131.000 325.000
Sum egenkapital 386.000 253.000 307.000 231.000 425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 377.000 289.000 396.000 485.000 605.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 503.000 412.000 406.000 1.184.000 977.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 250.000 427.000 350.000 269.000 351.000
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 318.000 595.000 545.000 537.000 555.000
Sum kortsiktig gjeld 1.448.000 1.724.000 1.948.000 2.474.000 2.489.000
Sum gjeld og egenkapital 1.834.000 1.977.000 2.255.000 2.705.000 2.914.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 186.000 100.000 210.000 20.000 261.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
Soliditet 2 12.8 13.6 8.5 14.6
Resultatgrad 3.5 -3.8 6.1 -2.6 3.0
Rentedekningsgrad 4.3 -3.3 6.9 -1.0 2.4
Gjeldsgrad 3.8 6.8 6.3 10.7 5.9
Total kapitalrentabilitet 11.1 -2.4 22.6 -4.5 8.1
Signatur
22.10.2018
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex