Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Simplex Finckelsen AS
Juridisk navn:  Simplex Finckelsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55922800
Bjørndalsskogen 95 Bjørndalsskogen 95 Fax: 22205872
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 928431576
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1976 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.82%
Resultat  
  
301.26%
Egenkapital  
  
128.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.650.000 5.504.000 5.555.000 7.663.000 6.412.000
Resultat: 638.000 159.000 -111.000 441.000 -242.000
Egenkapital: 883.000 386.000 253.000 307.000 231.000
Regnskap for  Simplex Finckelsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.650.000 5.504.000 5.555.000 7.663.000 6.412.000
Driftskostnader -5.957.000 -5.309.000 -5.763.000 -7.194.000 -6.576.000
Driftsresultat 693.000 195.000 -209.000 469.000 -165.000
Finansinntekter 10.000 9.000 161.000 40.000 42.000
Finanskostnader -65.000 -45.000 -63.000 -68.000 -118.000
Finans -55.000 -36.000 98.000 -28.000 -76.000
Resultat før skatt 638.000 159.000 -111.000 441.000 -242.000
Skattekostnad -141.000 -26.000 56.000 -115.000 48.000
Årsresultat 498.000 133.000 -54.000 326.000 -194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 199.000 153.000 96.000 211.000
Sum omløpsmidler 1.746.000 1.634.000 1.824.000 2.158.000 2.494.000
Sum eiendeler 1.800.000 1.833.000 1.977.000 2.254.000 2.705.000
Sum opptjent egenkapital 783.000 286.000 153.000 207.000 131.000
Sum egenkapital 883.000 386.000 253.000 307.000 231.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 916.000 1.448.000 1.724.000 1.948.000 2.474.000
Sum gjeld og egenkapital 1.799.000 1.834.000 1.977.000 2.255.000 2.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.660.000 5.504.000 5.555.000 7.663.000 6.412.000
Andre inntekter -10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.650.000 5.504.000 5.555.000 7.663.000 6.412.000
Varekostnad -3.424.000 -2.520.000 -2.446.000 -3.733.000 -3.070.000
Lønninger -1.741.000 -1.977.000 -2.456.000 -2.409.000 -2.464.000
Avskrivning -6.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -786.000 -812.000 -861.000 -1.052.000 -1.042.000
Driftskostnader -5.957.000 -5.309.000 -5.763.000 -7.194.000 -6.576.000
Driftsresultat 693.000 195.000 -209.000 469.000 -165.000
Finansinntekter 10.000 9.000 161.000 40.000 42.000
Finanskostnader -65.000 -45.000 -63.000 -68.000 -118.000
Finans -55.000 -36.000 98.000 -28.000 -76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -250.000 0
Årsresultat 498.000 133.000 -54.000 326.000 -194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 126.000 153.000 96.000 211.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 6.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 67.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 199.000 153.000 96.000 211.000
Varebeholdning 908.000 1.140.000 1.193.000 1.149.000 1.586.000
Kundefordringer 508.000 340.000 510.000 845.000 786.000
Andre fordringer 80.000 121.000 36.000 72.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 250.000 34.000 85.000 92.000 86.000
Sum omløpsmidler 1.746.000 1.634.000 1.824.000 2.158.000 2.494.000
Sum eiendeler 1.800.000 1.833.000 1.977.000 2.254.000 2.705.000
Sum opptjent egenkapital 783.000 286.000 153.000 207.000 131.000
Sum egenkapital 883.000 386.000 253.000 307.000 231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 377.000 289.000 396.000 485.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 330.000 503.000 412.000 406.000 1.184.000
Betalbar skatt 14.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 364.000 250.000 427.000 350.000 269.000
Utbytte 0 0 0 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 207.000 318.000 595.000 545.000 537.000
Sum kortsiktig gjeld 916.000 1.448.000 1.724.000 1.948.000 2.474.000
Sum gjeld og egenkapital 1.799.000 1.834.000 1.977.000 2.255.000 2.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 830.000 186.000 100.000 210.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.3 0.4 0.5 0.4
Soliditet 49.1 2 12.8 13.6 8.5
Resultatgrad 10.4 3.5 -3.8 6.1 -2.6
Rentedekningsgrad 10.7 4.3 -3.3 6.9 -1.0
Gjeldsgrad 1 3.8 6.8 6.3 10.7
Total kapitalrentabilitet 39.1 11.1 -2.4 22.6 -4.5
Signatur
29.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex