Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sincalson As
Juridisk navn:  Sincalson As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Reitane 18 Reitane 18 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 919885386
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/19/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 30.000
Resultat: -13.000
Egenkapital: 16.000
Regnskap for  Sincalson As
Resultat 2017
Driftsinntekter 30.000
Driftskostnader -43.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -13.000
Skattekostnad 4.000
Årsresultat -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000
Sum omløpsmidler 32.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 16.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 30.000
Driftsinntekter 30.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -26.000
Driftskostnader -43.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 4.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 32.000
Sum omløpsmidler 32.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 8.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 43.2
Resultatgrad -43.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3
Total kapitalrentabilitet -35.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex