Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sipro AS
Juridisk navn:  Sipro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98211140
Postboks 284 Nedre Vei 8 Fax: 33035302
3192 Horten 3183 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 887652872
Aksjekapital: 2.017.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/16/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Bv As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.05%
Resultat  
  
-97.31%
Egenkapital  
  
-5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.075.000 17.371.000 17.242.000 27.487.000 16.734.000
Resultat: 42.000 1.560.000 -1.651.000 2.378.000 1.305.000
Egenkapital: 3.937.000 4.144.000 2.962.000 4.278.000 2.850.000
Regnskap for  Sipro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.075.000 17.371.000 17.242.000 27.487.000 16.734.000
Driftskostnader -17.822.000 -15.447.000 -18.804.000 -25.052.000 -15.334.000
Driftsresultat 253.000 1.924.000 -1.562.000 2.436.000 1.400.000
Finansinntekter 180.000 1.000 61.000 6.000 7.000
Finanskostnader -391.000 -365.000 -150.000 -64.000 -102.000
Finans -211.000 -364.000 -89.000 -58.000 -95.000
Resultat før skatt 42.000 1.560.000 -1.651.000 2.378.000 1.305.000
Skattekostnad 26.000 -377.000 335.000 -593.000 -353.000
Årsresultat 68.000 1.183.000 -1.316.000 1.784.000 951.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.986.000 6.655.000 6.807.000 2.372.000 1.913.000
Sum omløpsmidler 10.067.000 8.680.000 3.010.000 6.863.000 9.323.000
Sum eiendeler 13.053.000 15.335.000 9.817.000 9.235.000 11.236.000
Sum opptjent egenkapital 1.920.000 2.127.000 945.000 2.261.000 833.000
Sum egenkapital 3.937.000 4.144.000 2.962.000 4.278.000 2.850.000
Sum langsiktig gjeld 1.231.000 3.041.000 3.852.000 708.000 848.000
Sum kortsiktig gjeld 7.884.000 8.150.000 3.003.000 4.248.000 7.537.000
Sum gjeld og egenkapital 13.052.000 15.335.000 9.817.000 9.234.000 11.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.024.000 17.339.000 17.202.000 27.487.000 16.734.000
Andre inntekter 51.000 32.000 40.000 0 0
Driftsinntekter 18.075.000 17.371.000 17.242.000 27.487.000 16.734.000
Varekostnad -8.835.000 -7.053.000 -6.863.000 -12.512.000 -5.481.000
Lønninger -5.310.000 -5.093.000 -7.668.000 -8.177.000 -6.556.000
Avskrivning -109.000 -119.000 -123.000 -114.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.568.000 -3.182.000 -4.150.000 -4.249.000 -3.208.000
Driftskostnader -17.822.000 -15.447.000 -18.804.000 -25.052.000 -15.334.000
Driftsresultat 253.000 1.924.000 -1.562.000 2.436.000 1.400.000
Finansinntekter 180.000 1.000 61.000 6.000 7.000
Finanskostnader -391.000 -365.000 -150.000 -64.000 -102.000
Finans -211.000 -364.000 -89.000 -58.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0 0 -157.000 -180.000
Utbytte -275.000 0 0 -200.000 -200.000
Årsresultat 68.000 1.183.000 -1.316.000 1.784.000 951.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 25.000 402.000 9.000 20.000
Fast eiendom 17.000 36.000 54.000 73.000 92.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 234.000 316.000 309.000 223.000
Sum varige driftsmidler 160.000 269.000 370.000 381.000 315.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.775.000 6.361.000 6.035.000 1.981.000 1.578.000
Sum anleggsmidler 2.986.000 6.655.000 6.807.000 2.372.000 1.913.000
Varebeholdning 5.604.000 2.083.000 1.829.000 2.555.000 2.525.000
Kundefordringer 3.986.000 1.756.000 675.000 3.305.000 3.537.000
Andre fordringer 290.000 400.000 227.000 180.000 206.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 186.000 4.381.000 219.000 824.000 3.054.000
Sum omløpsmidler 10.067.000 8.680.000 3.010.000 6.863.000 9.323.000
Sum eiendeler 13.053.000 15.335.000 9.817.000 9.235.000 11.236.000
Sum opptjent egenkapital 1.920.000 2.127.000 945.000 2.261.000 833.000
Sum egenkapital 3.937.000 4.144.000 2.962.000 4.278.000 2.850.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.147.000 2.485.000 600.000 215.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 1.231.000 3.041.000 3.852.000 708.000 848.000
Leverandørgjeld 5.369.000 4.192.000 757.000 1.278.000 1.684.000
Betalbar skatt 0 0 0 524.000 280.000
Skyldig offentlige avgifter 475.000 278.000 448.000 726.000 793.000
Utbytte -275.000 0 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 894.000 1.195.000 1.198.000 1.305.000 4.335.000
Sum kortsiktig gjeld 7.884.000 8.150.000 3.003.000 4.248.000 7.537.000
Sum gjeld og egenkapital 13.052.000 15.335.000 9.817.000 9.234.000 11.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.183.000 530.000 7.000 2.615.000 1.786.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.4 1.1 1.0
Soliditet 30.2 2 30.2 46.3 25.4
Resultatgrad 1.4 11.1 -9.1 8.9 8.4
Rentedekningsgrad 0.6 5.3 -10.4 38.2 13.8
Gjeldsgrad 2.3 2.7 2.3 1.2 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.3 12.6 -15.3 26.4 12.5
Signatur
07.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex