Sirevåg Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Sirevåg Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51437301
Langgata 15 Havreskaret Fax: 51437889
4362 Vigrestad 4364 Sirevåg
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 996698114
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
108.04%
Resultat  
  
772.13%
Egenkapital  
  
18.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.708.000 821.000 43.000 31.000 38.809.000
Resultat: 410.000 -61.000 -707.000 -416.000 1.101.000
Egenkapital: 2.580.000 2.184.000 2.245.000 2.851.000 3.159.000
Regnskap for  Sirevåg Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.708.000 821.000 43.000 31.000 38.809.000
Driftskostnader -1.281.000 -836.000 -305.000 -386.000 -37.665.000
Driftsresultat 427.000 -16.000 -262.000 -356.000 1.143.000
Finansinntekter 2.000 0 0 -3.000 74.000
Finanskostnader -18.000 -46.000 -445.000 -57.000 -116.000
Finans -16.000 -46.000 -445.000 -60.000 -42.000
Resultat før skatt 410.000 -61.000 -707.000 -416.000 1.101.000
Skattekostnad -14.000 0 101.000 108.000 -281.000
Årsresultat 396.000 -61.000 -606.000 -308.000 821.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.811.000 16.131.000 13.338.000 13.769.000 13.468.000
Sum eiendeler 14.811.000 16.131.000 13.338.000 13.769.000 13.468.000
Sum opptjent egenkapital 1.580.000 1.184.000 1.245.000 1.851.000 2.159.000
Sum egenkapital 2.580.000 2.184.000 2.245.000 2.851.000 3.159.000
Sum langsiktig gjeld 12.226.000 13.897.000 11.068.000 10.479.000 9.618.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 50.000 24.000 439.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 14.810.000 16.131.000 13.337.000 13.769.000 13.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.708.000 821.000 43.000 31.000 38.809.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.708.000 821.000 43.000 31.000 38.809.000
Varekostnad -1.079.000 -810.000 -187.000 -354.000 -37.105.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -26.000 -118.000 -32.000 -560.000
Driftskostnader -1.281.000 -836.000 -305.000 -386.000 -37.665.000
Driftsresultat 427.000 -16.000 -262.000 -356.000 1.143.000
Finansinntekter 2.000 0 0 -3.000 74.000
Finanskostnader -18.000 -46.000 -445.000 -57.000 -116.000
Finans -16.000 -46.000 -445.000 -60.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 396.000 -61.000 -606.000 -308.000 821.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 14.470.000 15.449.000 13.291.000 13.291.000 12.685.000
Kundefordringer 7.000 0 21.000 96.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 334.000 682.000 25.000 383.000 783.000
Sum omløpsmidler 14.811.000 16.131.000 13.338.000 13.769.000 13.468.000
Sum eiendeler 14.811.000 16.131.000 13.338.000 13.769.000 13.468.000
Sum opptjent egenkapital 1.580.000 1.184.000 1.245.000 1.851.000 2.159.000
Sum egenkapital 2.580.000 2.184.000 2.245.000 2.851.000 3.159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 0 0 101.000 210.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.226.000 13.897.000 11.068.000 10.479.000 9.618.000
Leverandørgjeld 4.000 50.000 24.000 439.000 130.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 562.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 50.000 24.000 439.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 14.810.000 16.131.000 13.337.000 13.769.000 13.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.807.000 16.081.000 13.314.000 13.330.000 12.776.000
Likviditetsgrad 1 3702 322. 5 31. 19.5
Likviditetsgrad 2 85.3 13.6 2 1.1 1.2
Soliditet 17.4 13.5 16.8 20.7 23.5
Resultatgrad 2 -1.9 -609.3 -1148.4 2.9
Rentedekningsgrad 23.7 -0.3 -0.6 -6.2 10.5
Gjeldsgrad 4.7 6.4 4.9 3.8 3.3
Total kapitalrentabilitet 2.9 -0.1 -2.6 9.0
Signatur
29.03.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex