Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Siri Abrahamsen Consulting AS
Juridisk navn:  Siri Abrahamsen Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91102866
Nadderudveien 71 Nadderudveien 71 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992288817
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspikene As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.81%
Resultat  
  
-43.88%
Egenkapital  
  
-537.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 466.000 547.000 723.000 892.000 1.191.000
Resultat: -200.000 -139.000 -10.000 -53.000 153.000
Egenkapital: -185.000 -29.000 80.000 89.000 121.000
Regnskap for  Siri Abrahamsen Consulting AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 466.000 547.000 723.000 892.000 1.191.000
Driftskostnader -666.000 -686.000 -730.000 -944.000 -1.043.000
Driftsresultat -200.000 -139.000 -6.000 -52.000 147.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 6.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 -3.000 -1.000 5.000
Resultat før skatt -200.000 -139.000 -10.000 -53.000 153.000
Skattekostnad 44.000 30.000 0 20.000 -30.000
Årsresultat -156.000 -109.000 -10.000 -32.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 38.000 13.000 3.000 12.000
Sum omløpsmidler -22.000 15.000 220.000 223.000 238.000
Sum eiendeler 57.000 53.000 233.000 226.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -285.000 -129.000 -20.000 -11.000 21.000
Sum egenkapital -185.000 -29.000 80.000 89.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 127.000 -5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115.000 87.000 153.000 136.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 53.000 233.000 225.000 250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 466.000 547.000 723.000 875.000 1.142.000
Andre inntekter 0 0 0 18.000 49.000
Driftsinntekter 466.000 547.000 723.000 892.000 1.191.000
Varekostnad 0 0 -25.000 -192.000 -236.000
Lønninger -425.000 -300.000 -334.000 -369.000 -290.000
Avskrivning -2.000 -5.000 -5.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -381.000 -366.000 -374.000 -508.000
Driftskostnader -666.000 -686.000 -730.000 -944.000 -1.043.000
Driftsresultat -200.000 -139.000 -6.000 -52.000 147.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 6.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 -3.000 -1.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat -156.000 -109.000 -10.000 -32.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 30.000 0 0 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 7.000 13.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.000 7.000 13.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 79.000 38.000 13.000 3.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -28.000 -58.000 13.000 5.000 38.000
Andre fordringer -13.000 64.000 191.000 200.000 124.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 10.000 17.000 18.000 76.000
Sum omløpsmidler -22.000 15.000 220.000 223.000 238.000
Sum eiendeler 57.000 53.000 233.000 226.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -285.000 -129.000 -20.000 -11.000 21.000
Sum egenkapital -185.000 -29.000 80.000 89.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 127.000 -5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 18.000 71.000 33.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 15.000 58.000 76.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 54.000 24.000 27.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 87.000 153.000 136.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 53.000 233.000 225.000 250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -137.000 -72.000 67.000 87.000 109.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 0.2 1.4 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 -0.2 0.2 1.4 1.6 1.9
Soliditet -324.6 -54.7 34.3 39.6 48.4
Resultatgrad -42.9 -25.4 -0.8 -5.8 12.3
Rentedekningsgrad 153.0
Gjeldsgrad -1.3 -2.8 1.9 1.5 1.1
Total kapitalrentabilitet -349.1 -262.3 -2.6 -23.1 61.2
Signatur
12.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex