Siri Abrahamsen Consulting AS
Juridisk navn:  Siri Abrahamsen Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91102866
Nadderudveien 71 Nadderudveien 71 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 992288817
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspikene As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.95%
Resultat  
  
81.13%
Egenkapital  
  
-10.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 723.000 892.000 1.191.000 963.000 1.088.000
Resultat: -10.000 -53.000 153.000 -56.000 92.000
Egenkapital: 80.000 89.000 121.000 148.000 204.000
Regnskap for  Siri Abrahamsen Consulting AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 723.000 892.000 1.191.000 963.000 1.088.000
Driftskostnader -730.000 -944.000 -1.043.000 -1.026.000 -999.000
Driftsresultat -6.000 -52.000 147.000 -62.000 89.000
Finansinntekter 0 0 6.000 7.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -3.000 -1.000 5.000 7.000 4.000
Resultat før skatt -10.000 -53.000 153.000 -56.000 92.000
Skattekostnad 0 20.000 -30.000 0 -20.000
Årsresultat -10.000 -32.000 123.000 -56.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 3.000 12.000 21.000 0
Sum omløpsmidler 220.000 223.000 238.000 270.000 368.000
Sum eiendeler 233.000 226.000 250.000 291.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -11.000 21.000 48.000 104.000
Sum egenkapital 80.000 89.000 121.000 148.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 136.000 129.000 143.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 233.000 225.000 250.000 291.000 368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 723.000 875.000 1.142.000 904.000 1.021.000
Andre inntekter 0 18.000 49.000 59.000 67.000
Driftsinntekter 723.000 892.000 1.191.000 963.000 1.088.000
Varekostnad -25.000 -192.000 -236.000 -119.000 -168.000
Lønninger -334.000 -369.000 -290.000 -435.000 -446.000
Avskrivning -5.000 -9.000 -9.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -366.000 -374.000 -508.000 -463.000 -385.000
Driftskostnader -730.000 -944.000 -1.043.000 -1.026.000 -999.000
Driftsresultat -6.000 -52.000 147.000 -62.000 89.000
Finansinntekter 0 0 6.000 7.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -3.000 -1.000 5.000 7.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat -10.000 -32.000 123.000 -56.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 9.000 18.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 13.000 3.000 12.000 21.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 5.000 38.000 23.000 63.000
Andre fordringer 191.000 200.000 124.000 241.000 272.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 18.000 76.000 7.000 33.000
Sum omløpsmidler 220.000 223.000 238.000 270.000 368.000
Sum eiendeler 233.000 226.000 250.000 291.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -11.000 21.000 48.000 104.000
Sum egenkapital 80.000 89.000 121.000 148.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 71.000 33.000 32.000 25.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 30.000 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 76.000 46.000 27.000 72.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 27.000 21.000 91.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 136.000 129.000 143.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 233.000 225.000 250.000 291.000 368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 87.000 109.000 127.000 204.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.8 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.9 1.9 2.3
Soliditet 34.3 39.6 48.4 50.9 55.4
Resultatgrad -0.8 -5.8 12.3 -6.4 8.2
Rentedekningsgrad 153.0 94.0
Gjeldsgrad 1.9 1.5 1.1 1.0 0.8
Total kapitalrentabilitet -2.6 -23.1 61.2 -18.9 25.5
Signatur
12.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex